Регистрация
* Това поле е задължително Задължително поле | Това поле е видимо в профила Поле, видимо във вашия профил | Това поле не е видимо в профила Поле, НЕ видимо в профила | Информация за: ? : Описание на полето: Преместете мишката върху иконата Информация: Задръжте мишката върху иконката
* Това поле е задължително Това поле е видимо в профила Информация за: Длъжност : <p>
	Моля, въведете Вашата длъжност, например <strong>младши прокурор, прокурор, окръжен прокурор и т. н. </strong></p>
* Това поле е задължително Това поле е видимо в профила Информация за: Прокуратура : <p>
	Моля, въведете прокуратурата, в която работите във формат:</p>
<p>
	<strong>Районна прокуратура</strong></p>
<p>
	<strong>Окръжна прокуратура</strong></p>
<p>
	<strong>Апелатевна прокуратура</strong></p>
<p>
	<strong>ВКП, ВАП</strong></p>
<p>
	Моля, НЕ ВЪВЕЖДАЙТЕ в това поле града, в който се намира Вашата прокуратура. Ще го въведете в следващото поле.</p>
* Това поле е задължително Това поле е видимо в профила Информация за: Град : <p>
	Моля, въведете града, в който се намира Вашата прокуратура.</p>
* Това поле е задължително Това поле е видимо в профила Информация за: Име : <p>
	Моля, въведете истинското си име на кирилица. Не въвеждайте тук презиме и фамилия.</p>
* Това поле е задължително Това поле е видимо в профила Информация за: Фамилия : <p>
	Моля, въведете истинската си фамилия на кирилица.</p>
* Това поле е задължително Това поле е видимо в профила Информация за: Потребителско име : <p>
	Моля, въведете потребителско име. Без интервали, поне 3 символа и съдържащо символите 0-9, a-z, A-Z</p>
* Това поле е задължително Това поле не е видимо в профила Информация за: Парола : <p>
	Моля, въведете Вашата парола. Без интервали, поне 6 символа и съдържаща малки и големи букви, числа и специални знаци.</p>
* Това поле е задължително Това поле не е видимо в профила Информация за: Повтори паролата : <p>
	Моля, въведете Вашата парола. Без интервали, поне 6 символа и съдържаща малки и големи букви, числа и специални знаци.</p>
* Това поле е задължително Това поле не е видимо в профила Информация за: Е-мейл : <p>
	<strong>Моля, въведете Вашия служебен мейл от домейна prb.bg! </strong>Ако посочите e-mail от други домейни като mail.bg, abv.bg Вашата регистрация <strong>няма да бъде одобрена</strong>. След регистрацията на посочения от Вас e-mail ще бъде изпратено писмо за потвърждение.</p>
 
* Това поле е задължително Задължително поле | Това поле е видимо в профила Поле, видимо във вашия профил | Това поле не е видимо в профила Поле, НЕ видимо в профила | Информация за: ? : Описание на полето: Преместете мишката върху иконата Информация: Задръжте мишката върху иконката