• ЕКОПРОЕКТЪТ НА АПБ – МИСИЯТА Е ВЪЗМОЖНА!

  През 2012-та година Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) стартира първия собствен проект с претенциозното заглавие „Повишаването на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете”.

  „Екопроектът“, както стана известен, се реализира с подкрепата на тематичен фонд „Сигурност” на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, за намаляване на икономически и социални неравенства в рамките на разширения ЕС. Основната цел бе повишаване на оперативния капацитет на прокуратурата в борбата срещу престъпленията против околната среда.

  Read more...  
 • Доклад за проведено в Кралство Белгия работно посещение, проведено през периода 17.06.2013 г. – 20.06.2013 г.

  Посещението се проведе в хода на изпълнявания от Асоциация на прокурорите в България проект „Повишаване на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и опазване на рисковете“, осъществяван с финансовата подкрепа на тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социални неравенства в рамките на разширения Европейски съюз.

  Read more...  
 • Някои въпроси на наказателноправната защита на природата - доц. д-р Ива Пушкарова-Гочева

  Изследването обхваща действащото наказателно законодателство в областта на защитата на околната среда и свързаното с него специално административно законодателство, като анализира обхвата на наказателноправната защита, факторите за нейната ефективност и връзките между наказателната, административно-наказателната и административната отговорност за увреждане на природни богатства.

  Read more...  

АПБ представи новия си проект на пресконференция на 08.11.2012

Асоциация на прокурорите в България започна изпълнението на проект „Повишаване на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете“. Той се реализира с финансовата подкрепа на тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, за намаляване на икономическите и социални неравенства в рамките на разширения ЕС.

 Договорът за финансирането на проекта е подписан на 18.10.2012г. от г-н Виктор Престел от страна на швейцарските партньори в присъствието на г-жа Даниела Александрова – представител на АПБ, г-жа Олга Йончева – представител на междинното звено по координация на проекта и г-н Димитър Кацов – офис мениджър на проекта. На 22.10.2012г договорът е подписан и от председателя на АПБ - г-н Камен Михов.

Целта на проекта е създаването на оперативен капацитет в Прокуратурата на Р. България за ефикасно образуване и водене на  наказателни производства за престъпления, свързани с околната среда. В продължение на 24 месеца проектът предвижда експертна работа, обмяна на опит, създаване на учебна методология, специализация на 60 прокурори от цяла България и подобряване на сътрудничеството между прокуратурата от една страна и компетентните държавни органи и граждански организации от друга за ефикасна работа по престъпления, увреждащи околната среда.

Официалното представяне на проекта на АПБ  пред обществеността се състоя на 08.11.2012 г. в х-л Форум, София.На представянето присъстваха представители на Посолството на Конфедерация Швейцария в България, Министерство на околната среда и водите, Министерство на правосъдието, Министърът по управление на средствата от Европейския съюз, представители на Висшия съдебен съвет, Върховна касационна прокуратура, Изпълнителна агенция по горите, Дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС" към Министерски съвет, като Национално координационно звено на финансиращата програма, Междинното звено, управляващо програмата, журналисти и неправителствени организации.