Превишени нива на серен диоксид в Димитровград

Превишение на алармения праг за серен диоксид бе регистриран на 16.09.2013г. в град Димитровград, съобщи Дарик Хасково. В три последователни часа автоматичната измервателна станция "Раковски" - Димитровград" в града е отчела концентрации на този замърсител над 500 микрограма на кубичен метър въздух, с което е налице превишение на алармения праг.

Допустимата стойност е под 350. Измерените нива на серен диоксид са както следва:

В 13.00 часа е регистрирана концентрация от 960,03 микрограма на кубичен метър въздух.
В 14.00 часа е регистрирана концентрация от 969,45 микрограма на кубичен метър въздух.
В 15.00 часа е регистрирана концентрация от 609,62 микрограма на кубичен метър въздух.

Причините за регистрираните високи стойности са емисии от ТЕЦ "Марица 3" АД, съобщават от РИОСВ. Покачването на стойносите е било много изненадващо, тъй като в 12.00 часа концентрацията е била 100 микрограма и изведнъж в 13.00 часа тя е скочила на 960,03 микрограма на кубичен метър въздух. Дори от централата се търсили дали около тец-а не е възникнал пожар, което би могло да бъде причина за рязката промяна на концентрацията на серен диоксид. Към 16.00 показателите са били в норма, съобщиха преди минути от РИОСВ-Хасково. ТЕЦ "Марица 3" АД е предприело мерките съгласно изискванията на Комплексно разрешително за намаляване на масовия поток на SO2, чрез промяна в количеството и качеството на подаваното гориво.  

В такива случаи чувствителна група са деца, възрастни и хора с астма, сърдечно-съдови или хронични белодробни заболявания. Препоръчителни предпазни мерки, които следва да се вземат от засегнатото население са: да не напускат жилищните или работните помещения като затворят плътно прозорците на стаите, да се избягва физическа дейност на открито; занятията по физкултура в училищата да се провеждат на закрито. РИОСВ- Хасково продължава да следи посредством системата за реално време качеството на атмосферния въдух в града.

Районната прокуратура в гр. Димитровград се е самосезирала и води проверка по случая.