Кампания „Аз пазя горите и орлите на България“

След по-малко от месец приключва конкурсът за предотвратяване на престъпления срещу дивата природа. На 20-ти ноември 2014 г. е крайният срок за подаване на номинации за участници в кампанията. След оценка на независимо жури, не по-късно от 5 декември, ще бъдат обявени 10-те победители.

Кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“ има за цел да популяризира случаите, в които любители на природата или професионалисти спомагащи разследването, предотвратяването или друга дейност отнасяща се до престъпленията срещу дивата природа са предприели действия, за да предотвратят или разкрият дадено престъпление.  Примери за подобни престъпления са незаконното залавяне на животни от дивата природа и отглеждането им в плен, ограбване на гнезда, яйца и малки от дивата природа; трафик и търговия със защитени видове; използване на незаконни методи за лов с примамки и отрови; бракониерски острел; незаконно препариране и др.

Такава е и историята на Асен Христов от ДГС гр. Провадия, която достигна до нас чрез неговата кандидатура за конкурса. Той ни разказа за няколко случаи за орел змияр, червен ангъч и шипоопашати костенурки, в чието разкриване и предотвратяване е взел участие. Един от тях е за червеният ангъч или червен калифар - изключително красива птица от семейство Патицови. Птицата предпочита широки и открити местности, моногамна е и в по-голямата част от времето се държи по двойки. Тя е рядък за България вид и е включена в Червената книга на застрашените видове.  В района на гр. Провадия има популация от около 15 двойки, населяващи два микро водоема. През май 2014 г. г-н Христов получава сигнал за заловени малки червени ангъчи. След направена проверка той и колегите му откриват незаконно заловена една млада птица, затворена в частен имот. Същата е била конфискувана и пусната обратно на свобода. След направено наблюдение е установено, че младият червен ангъч е  приет от други родители с по-големи малки от същият вид.

От ИАГ и БДЗП очакваме вашите номинации на адрес: kampania(at)eagleforests.org до 20.11.2014 г. Не забравяйте да ни изпратите вашите данни за контакт: имена, адрес, електронна поща и телефон, както и документи показващи развитието на случая като снимки, кореспонденция с институции и др.

Без значение от коя част на България сте, с какво се занимавате и какво е престъплението, за което имате информация, важното е да подадете сигнал и да направите необходимото проблемът да бъде спрян, за да се чуе!

Престъпленията срещу дивата природа са проблем, на който до скоро не е обръщано необходимото внимание. Въпреки, че много диви видове са защитени от международни конвенции като CITES (Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна) както и от Европейското и Българското законодателство, в последните няколко години се оказва, че в следствие на подобни престъпления световно застрашени видове са вече на прага на изчезването. Такъв пример за България е ловният сокол.

ВАЖНО!!!
Целта на кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“ не е да събира и проследява сигнали за престъпления срещу дивата природа. В случай, че имате информация за незаконни действия, обърнете се към отговорната институция. Ако не знаете коя институция отговаря за вашия конкретен случай, пишете ни на kampania(at)eagleforests.org.

Кампанията се провежда в рамките на LIFE+ проекта „Горите на орела“ за опазване на ключови горски местообитания на малкия креслив орел, финансиран от ЕС.


Тук можете да намерите повече подробности и новини около кампанията.