Британски гражданин с условна присъда и глоба от 5 000 лв. за кражба на яйца на световно застрашени птици

В Бургаския окръжен съд се гледа дело номер 958/2014 срещу британския гражданин Ян Фредрик Рос, обвинен в унищожаване на екземпляри от защитени видове птици и по-специално яйцата им, който той ограбвал от гнездата и събирал в своята лична колекция

Обвинителният акт бе внесен от Бургаската окръжна прокуратура след близо 3-годишнно съдебно разследване.

Делото приключи за по-малко от 40 минути с извънсъдебно споразумение. Ян Рос получи 6-месечна условна присъда и глоба от 5 000 лв, посочи на сайта си БДЗП.

Британецът бе обвинен по две престъпления:
 

  • По закона за защитените територии – за унищожаване на екземпляри от защитени видове (яйцата им), сред които земеродно рибарче, градинска овесарка, кафявокрил огърличник, голямо черноглаво коприварче, както и препарирани защитени видове сред които малък ястреб и обикновен мишелов. Присъдата е на основание чл. 278 г, ал. 1 от Наказателния кодекс на Република България;

 

  • За задържане на екземпляри (яйца) от вид под специален режим на защита – белоглав лешояд. Това е изключително рядък вид птица, който е бил на ръба на изчезването и след дългогодишни усилия на природозащитниците в България, днес са известни 60 двойки.

 
Адвокатът на британеца пледира, че г-н Рос не е знаел какво прави, което е несъстоятелно, тъй като той има две присъди за подобни деяния във Великобритания.

Каква е предисторията на случая? През декември 2011 г. при специализирана акция на Областната дирекция на МВР – Бургас бе задържан британецът Ян Рос, който живее в Бургас. При направения обиск в дома му са иззети яйца на различни видове редки птици, защитени от българското и европейско законодателство. Открити са също катерачна екипировка, дневници, описващи как Рос е събирал яйцата незаконно от гнезда на застрашени птици, кутии за съхранение и инструменти. Сред откритите яйца има и такива на изключително редки видове като белоглав лешояд и кафявокрил огърличник.

Яйцата на редки птици са събирани с колекционерска цел – занимание малко познато у нас, но много популярно в близкото минало във Великобритания. Странното хоби включва ограбване на яйца от дивата природа, включително световно застрашени видове, а след това яйцата биват изпразвани от съдържанието им и подреждани в колекции, понякога включващи хиляди екземпляри. В резултат на такива незаконни и вандалски дейности и други подобни престъпления срещу дивата природа, някои емблематични видове птици като ловния сокол например са на ръба на изчезването от дивата природа.

Операцията по разкриването на британския колекционер се проведе със съдействието на британската полиция, Интерпол, Кралското дружество за защита на птиците – Великобритания (RSPB) и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Ян Рос е стар познайник на английските власти и преди да дойде в България е бил осъждан за подобни престъпление във Великобритания и Шотландия, както бе посочено по-горе.

Това е първото подобно дело за ограбване на гнезда в България. Преди това са водени дела за трафик на птици и влечуги в нарушение на Конвенцията CITES (Конвенция за международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора), но до момента няма ефективна присъда за подобен род престъпления у нас.

Престъпленията срещу дивата природа са отскоро в обсега на вниманието на правораздавателните институции и медиите в България. Сред тях се нареждат освен ограбването на яйца също и на млади птици с цел незаконно отглеждане в плен или продажба, а също така използването на примамки, капани и мрежи, отравяне и бракониерски острел.

Според Чл. 278 в, алинея 4 от Наказателния кодекс на Република България „който унищожи, улови, задържи или продаде екземпляр от европейски или световно застрашени диви гръбначни животни без необходимото за това разрешение, се наказва с лишаване от свобода до 5 години, както и с глоба от 5000 до 20 000 лева и с компенсиране на нанесените щети”.

БДЗП започна работа по предотвратяване на този род престъпления преди 5 години, тъй като бяха събрани солидни данни, че случаите у нас не са рядкост и понякога компрометират дългогодишни усилия и средства, вложени в опазването на редки видове птици и други животни. БДЗП работи тясно с институциите, отговорни за контрола и противодействието на подобни престъпления – МВР, Прокуратура, Агенция Митници, МОСВ и РИОСВ като проведе редица обучения, работни срещи и пътувания за обмяна на опит с цел изграждане на капацитет в тази област.

Призивът на БДЗП и останалите природозащитни организации е да се отдели необходимият приоритет при работата за разкриване и превенция на подобни престъпления, тъй като те ограбват нашето най-голямо национално богатство – безценната ни природа, която е наш капитал, източник на блага и ресурси и нашето наследство към бъдещите поколения.

В момента тече кампания на БДЗП „Аз пазя горите и орлите на България“, в рамките на която всеки гражданин може да номинира човек, който е допринесъл за предотвратяване на престъпление срещу дивата природа.

Допълнителна информация:

За сравнение - в средата на 2014 г. съдът на Източна Фландрия, Белгия, осъди на между 1 и 4 г. затвор, глоба от € 90,000 и конфискация на имущество за близо € 1 млн. организирана група престъпници, действала в няколко държави, която е ограбвала яйца и млади птици от дивата природа и след подправяне на документи ги е продавала с голяма печалба. По време на това знаково дело представителите на съда в Белгия алармираха, че международната търговия със застрашени растителни и животински видове е достигнала размери и обороти,  сравними с тези на каналите за трафик на наркотици и оръжия.

Повече информация, снимки и видео: http://www.rspb.org.uk/community/ourwork/b/investigations/archive/2014/10/22/bedlam-in-bulgaria.aspx