ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОРСКОТО СТОПАНСТВО

  Някои особености на процесуалната дейност, свързана с веществените доказателства

д - р Ружена Кондева - Елчинова - Административен ръководител на Районна прокуратура - Разлог

В статията се разглеждат някои от по - важните особености на процесуалната дейност при събиране, съхраняване и връщане на веществените доказателства в хода на разследване на престъпленията против горското стопанство. 

Посочени са веществените доказателства и веществените доказателствени средства, които се събират и прилагат в хода на досъдебното разследване, в това число и същинските веществени доказателствени средства по чл. 125 НПК. Очертани са основните проблеми, възникващи при събиране и в ръщане на веществени доказателства в хода на наказателното производство.

Можете да се запознаете с пълния текст на статията в приложението

Attachments:
Download this file (R-Elchinova.pdf)R-Elchinova.pdf[ ]440 kB