Интерактивна карта на екологичните конфликти и добри практики вече на български език

www.map.zazemiata.org

Екологично сдружение За Земята пусна онлайн Opens external link in new windowпървата свободна интерактивна карта на екологичните конфликти и добри практики на български езикКартата представлява постоянно растаща база данни с информация за екологични конфликти и добри практики от страната и света.

 

Към момента има публикувани около 70 случая на екологични конфликта и добри практики от страната и света.

Тук можете:

- да търсите случаи според темата, която ви интересува;

- да изберете дадена точка и да търсите за наличието на екологични проблеми или добри практики в радиус от между 1 км и 100 км (функцията за филтриране по местоположение);

- да публикувате нови случаи - добри примери за екологосъобразни практики като еко-селища, хранителни кооперативи, фермерски пазари и др.;

- да публикувате нов случаи на екоконфликти като замърсяване, нарушение на защитени зони, конфликти с добивната промишленост, проблеми на градската среда и др.

ЕС "За Земята" насърчава всички хора, които се сблъскват с добри или лоши екологични примери, да потърсят вдъхновение от опита на сходни случаи от България и света.

Използвайте силата на визуалното представяне, за да предупредите за конкретни екологични конфликти или да споделите добри еко практики около вас (чрез бутона "изпратете случай"). Всички получени случаи ще бъдат преглеждани от нашите модератори за две условия: 1) достоверност и 2) съответствие с темите на тази карта.

Свързването на пространствена информация с екологични казуси улеснява откриването на сходни проблеми или добри практики. Надяваме се, че чрез тази карта ще спомогнем за изгражданието на мрежи за взаимопомощ между хората от различни местни общности, независимо от местоположението им.

Българската карта е вдъхновена от от Opens external link in new windowМеждународния атлас за екологични конфликти, създаден благодарение на Opens external link in new windowпроекта EJOLT за екологична справедливост, отговорност и търговияфинансиран от Европейския съюз, в който участва и Екологично сдружение За Земята.