Заключителна конференция на Асоциация на прокурорите в България по проблемите на екологичните престъпления.

На 24.06.2015 г. от 9.00 часа в гр. София, Съдебна палата, зала 15  ще започне официалната част на Заключителната конференция на Асоциацията на прокурорите в България /АПБ/ по повод  финализирането на проекта „Повишаване на контрола и спазване на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете”. 

Гости на събитието ще бъдат НП г-н Денис Кнобел – посланик на Конфедерация Швейцария в България, г-жа Джейн Холст       Хубнер – Изпълнителен директор на Международната асоциация на прокурорите, г-н Дерк Куиперс – Генерален секретар на Международната асоциация на прокурорите, г-н Сотир Цацаров  – Главен прокурор на Република България, г-жа Ивелина Василева – министър на околната среда и водите.

Проектът стартира през 2012 година и предстои да приключи през 2015 година. Той е реализиран от АПБ с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария, чрез тематичен фонд „Сигурност”  и има за цел повишаване на професионалните умения на прокурорите при разследването и наказателното преследване на престъпленията срещу околната среда.

В рамките на проекта се проведе обучение на 60 прокурора от цялата страна. За лектори в семинарните занятия бяха привлечени хабилитирани преподаватели, прокурори, представители на държавни органи и неправителствени организации от България и Обединеното кралство, в това число г-н Гай Шърок – старши експерт в Кралското дружество за защита на птиците и г-н Джонатан Мур – прокурор от Прокуратурата на Нейно Величество.

От печат излезе Ръководство за разследване на престъпления срещу околната среда, което Асоциацията на прокурорите в България ще  разпространи безвъзмездно в Прокуратурата на Република България.

Създадена е интернет-платформа на проекта, в която се публикува актуална информация и се обменят мнения по конкретни казуси.

Отделните етапи от проекта на АПБ бяха широко отразени в средствата за масова информация.

Престъпленията срещу околната среда нарушават  безвъзратно биологичното разнообразие на природата и генерират печалба, съпоставима с тази от трафик на хора и наркотици. Ефективната борба срещу този вид деяния е не само вътрешен, но  и международен приоритет. Ето защо на заключителната конференция, организирана от АПБ,  ще бъде представен и  новия проект на Евроджъст, насочен към пълноценното използване на ресурсите на международноправните средства при разследването на този вид престъпления.

 За повече информация посетете: http://www.ecocrime.bg

За връзка с медиите: Виктор Тарчев – Ръководител на проекта /+359 888 200 767/ и Евгени Иванов – Председател на АПБ /+359 888 933 003; + 359 895 677 441/