Кръгла маса на тема „Проблеми на наказателноправната защита на околната среда“

 

На 30.06.2016 г. в Конферентната зала на съдебната палата в  гр. София се проведе кръгла маса на тема „Проблеми на наказателноправната защита на околната среда“.

 Събитието се реализира в изпълнение на проект „Повишаване на контрола и спазване на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете“, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество, който се изпълнява от Асоциация на прокурорите в България. 

В мероприятието взеха участие прокурори от страната, представители на неправителствени организации, експерти от Министерство на околната среда и водите и Изпълнителна Агенция по горите. Специален гост на събитието бе заместник Министъра на правосъдието – г-жа Красимира Филипова. Мероприятието бе открито от г-н Евгени Иванов – председател на Асоциация на прокурорите в България, който изрази своите благодарности към участниците, организаторите и гостите, както и загрижеността си за опазването на околната среда и приносът на проекта за това.

В презентацията си доц.д-р Ива Пушкарова – Гочева представи проблемите на съдебната практика вследствие на анализ на обхвата на действащите разпоредби в НК и идентифицираните празноти и несъвършенства. В тази връзка представи основните критерии за класификация на престъпленията, засягащи околната среда, като разясни понятието екологична вреда. Акцент в изложението беше основният практически проблем пред наказателното правосъдие по отношение на престъпленията срещу околната среда, а именно разграничението между престъплението и административното нарушение, както и приложението на института на освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

Представени бяха и конкретни предложения за законодателни промени в областта на наказателноправната защита на околната среда, които биха допринесли за по-ефективно разследване, наказателното преследване и ангажиране на наказателната отговорност на извършителите на престъпления срещу околната среда. Представянето завърши с интересна и оживена дискусия по поставените проблем и изготвените предложения за законодателни промени.