Асоциацията на прокурорите обсъди проект за контрол на рисковете за околната среда

  • Print

Асоциацията на прокурорите в България обсъди проект за повишаване контрола и спазване на правилата за опазване на околната среда и управление на рисковете.

Стремежът е да бъде изграден оперативен капацитет в Прокуратурата на България за ефикасно образуване и водене на наказателни производства за престъпления, свързани с околната среда.

 

Проектът предвижда за две години да бъде създадена учебна методология, да бъде постигната специализация на 60 прокурори от цялата страна за работа по престъпления, увреждащи околната среда, както и да се оптимизира сътрудничеството между прокуратурата и компетентните държавни органи и граждански организации.

Асоциацията на прокурорите в България предвижда да бъде създаден постоянен сайт с дискусионен форум, който ще проследява хода на проекта.

МОСВ е партньор на плана, който се се осъществява с финансовата подкрепа на Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социални неравенства в рамките на разширения ЕС.

Експерти от министерството ще се включат при анализа на нормативната уредба и практиката, свързани с нарушенията по отношение на опазването на околната среда.

За периода 2009 – 2010 г. в страната е имало общо около 300 хиляди новообразувани съдебни производства. 90 от тях са за престъпления, увреждащи околната среда. Внесени в съда са малко над  95 хиляди, от които само 11 за престъпления, увреждащи околната среда, а в резултат за такива престъпления има едва 9 санкционирани лица и само един осъден.

Официалната статистика потвърждава реалната потребност от изпълнението на проекта, подчертават от МОСВ.