ЕКОПРОЕКТЪТ НА АПБ – МИСИЯТА Е ВЪЗМОЖНА!

През 2012-та година Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) стартира първия собствен проект с претенциозното заглавие „Повишаването на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете”.

„Екопроектът“, както стана известен, се реализира с подкрепата на тематичен фонд „Сигурност” на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, за намаляване на икономически и социални неравенства в рамките на разширения ЕС. Основната цел бе повишаване на оперативния капацитет на прокуратурата в борбата срещу престъпленията против околната среда.

Read more: ЕКОПРОЕКТЪТ НА АПБ – МИСИЯТА Е ВЪЗМОЖНА!

Доклад за проведено в Кралство Белгия работно посещение, проведено през периода 17.06.2013 г. – 20.06.2013 г.

Посещението се проведе в хода на изпълнявания от Асоциация на прокурорите в България проект „Повишаване на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и опазване на рисковете“, осъществяван с финансовата подкрепа на тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социални неравенства в рамките на разширения Европейски съюз.

Read more: Доклад за проведено в Кралство Белгия работно посещение, проведено през периода 17.06.2013 г. –...

Някои въпроси на наказателноправната защита на природата - доц. д-р Ива Пушкарова-Гочева

Изследването обхваща действащото наказателно законодателство в областта на защитата на околната среда и свързаното с него специално административно законодателство, като анализира обхвата на наказателноправната защита, факторите за нейната ефективност и връзките между наказателната, административно-наказателната и административната отговорност за увреждане на природни богатства.

Read more: Някои въпроси на наказателноправната защита на природата - доц. д-р Ива Пушкарова-Гочева

Ако искаш една година благоденствие,засей зърно. Ако искаш 10 години благоденствие,посади дърво. Ако искаш 100 години благоденствие – възпитавай хора

На 14.05.2017 г. членове на Асоциацията на прокурорите в България от цялата страна се събраха в м.”Офелиите” в природен парк Витоша, където засадиха 200 фиданки от смърч.

Read more: Ако искаш една година благоденствие,засей зърно. Ако искаш 10 години благоденствие,посади дърво....

Кръгла маса на тема „Проблеми на наказателноправната защита на околната среда“

 

На 30.06.2016 г. в Конферентната зала на съдебната палата в  гр. София се проведе кръгла маса на тема „Проблеми на наказателноправната защита на околната среда“.

Read more: Кръгла маса на тема „Проблеми на наказателноправната защита на околната среда“