Семинар на тема „Разследване и наказателно преследване на престъпленията срещу околната среда”, 18-20.02.2015 г, гр. Банкя

От 18.02.2015 до 20.02.2015 г.  в гр. Банкя се проведе  семинар на тема „Разследване и наказателно преследване на престъпленията срещу околната среда”. С това обучение приключи вторият етап от проекта   „Повишаване на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете“, организиран от Асоциацията на прокурорите в България.  

Read more: Семинар на тема „Разследване и наказателно преследване на престъпленията срещу околната среда”,...

ЕКСПЕРТИЗИ ПРИ РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПОСЕГАТЕЛСТВА ПРОТИВ ГОРСКОТО СТОПАНСТВО

Ружена Кондева –Елчинова,

административен ръководител на РП –Разлог

 

1.Проблемът, на който е посветена тази статия, произтича от обстоятелството, че годишните загуби от незаконното изсичане на близо един милион кубически метра дървесина възлизат на около 40-50 милиона лева. 

Read more: ЕКСПЕРТИЗИ ПРИ РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПОСЕГАТЕЛСТВА ПРОТИВ ГОРСКОТО СТОПАНСТВО

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОРСКОТО СТОПАНСТВО Някои особености на процесуалната дейност, свързана с веществените доказателства

Д-р Ружена Кондева-Елчинова

Административен ръководител на

Районна прокуратура Разлог

I.Обща характеристика на престъпленията против горското стопанство.

Read more: ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОРСКОТО СТОПАНСТВО Някои особености на процесуалната дейност, свързана с...

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОРСКОТО СТОПАНСТВО

Особености на процесуалната дейност при разследването и доказването им

 

Ружена Кондева–Елчинова

Административен ръководител на РП-Разлог

 

В борбата срещу незаконния добив на дървесина и дървопреработване ролята на правозащитните органи е, спазвайки действащия закон, да осъществяват успешно наказателно преследване.

Read more: ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОРСКОТО СТОПАНСТВО

Маловажни случаи на престъпления против горското стопанство - чл. 235 ал.6 НК. Отграничаване от административните нарушения.

Ружена Георгиева Кондева – Елчинова

Административен ръководител-районен прокурор в РП Разлог. Предстои й защита в ЮЗУ „Неофит Рилски“ Благоевград за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ с тема на дисертационния труд „Разследване на престъпленията против горското стопанство“.

Read more: Маловажни случаи на престъпления против горското стопанство - чл. 235 ал.6 НК. Отграничаване от...