За първите два месеца от годината от РИОСВ са издадени наказателни постановления за близо 500 000 лева

Акцент в контролната дейност са проверки за нарушения при дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци

Read more: За първите два месеца от годината от РИОСВ са издадени наказателни постановления за близо 500...

АПБ: Благодарим Ви!

Приключи първият от поредицата семинари организирани по проекта „Повишаване на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете“, изпълняван от Асоциацията  на прокурорите в България, реализиран с  финансовата подкрепа на тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, за намаляване на икономическите и социални неравенства в рамките на разширения ЕС.

Read more: АПБ: Благодарим Ви!

Да опазим България чиста!

Започна втората фаза от проекта „Повишаване на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете“.  В периода 26-28.02.2013 г. .Пловдив, хотел „Санкт Петербург”ще се проведе първото обучение на прокурори от районни и окръжни прокуратури на тема „Повишаване на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете“.

Read more: Да опазим България чиста!

Ново помагало за митнически служители и гранични ветеринарни лекари

Българското дружество за защита на птиците изготви помагало митнически служители и гранични ветеринарни лекари. Заглавието на наръчника е "Предотвратяване на трафика на защитени видове птици” и е изготвен в рамките на проектите „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България” и „Спешни мерки за опазване на египетския лешояд (Neophron percnopterus) в България и Гърция” финансирани по програма Life+ на ЕС.

Read more: Ново помагало за митнически служители и гранични ветеринарни лекари