АПБ представи новия си проект на пресконференция на 08.11.2012

Асоциация на прокурорите в България започна изпълнението на проект „Повишаване на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете“. Той се реализира с финансовата подкрепа на тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, за намаляване на икономическите и социални неравенства в рамките на разширения ЕС.

Read more: АПБ представи новия си проект на пресконференция на 08.11.2012