Становище на УС на АПБ по к.д. 12/ 2021

ДО:  КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

С Т А Н О В И Щ Е

на Управителния съвет

на Асоциацията на прокурорите   в България

по конст. дело №  12/ 2021  на КС

Омбудсманът на Република България е сезирал Конституционния съд с искане да бъде обявена за противоконституционна разпоредбата на чл. 64 ал.2 изр. 2 от НПК. Оспорената  норма регламентира възможност за използване на видеоконферентна връзка със задържано лице, когато се провежда съдебно производство по чл. 64 от НПК - за вземане на първоначална мярка за неотклонение „задържане под стража”. Процесуалната норма е регламентирала като допустим този способ за явяване на обвиняемия пред съд  само в случаите при „обявено извънредно положение, военно положение, бедствие, епидемия или други форсмажорни обстоятелства”. 

Прочети още...

Становище на УС на АПБ по к.д. 10/ 2021

 ДО:  КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

С Т А Н О В И Щ Е

на Управителния съвет

на Асоциацията на прокурорите  в България

по конст. дело №  10/ 2021  на КС

Конституционният съд на Република България е сезиран с искане за обявяване на противоконституционността на чл. 234г от НК в частта „независимо чия собственост е”, чл. 242 ал. 8 от НК в частта „и когато не е собственост на дееца”, чл. 280 ал. 4 в частта „или му е предоставена доброволно” и чл. 281 ал. 3 от НК в частта „или му е предоставена доброволно”.

Прочети още...

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА. ФАКТИТЕ.

 Възникването на специализираните съд и прокуратура е предхождано от  широка публична дискусия за необходимостта от предприемане на мащабни и решителни мерки за борба срещу организираната престъпност и корупцията в страната. Наред с това приемането на България за  член на Европейския съюз насочи  вниманието на европейските институции към проблемните зони при противодействието на организираната престъпност и корупцията в нашата държава.

Още в първия доклад на Европейската комисия (ЕК) до Европейския

Прочети още...

Международната Асоциация на прокурорите изрази своята подкрепа за прокурорите в България

Генералният секретар на Международната асоциация на прокурорите – г- н Хан Мораал  изрази изрично подкрепата на МАП за независимостта на българската прокуратура.Изразената подкрепа е в отговор на реакцията на УС на Асоциацията на прокурорите в България срещу опитите да бъде накърнена независимостта на съдебната власт.

Представяме на Вашето внимание писмото на г-н Хан Мораал:

From: Secretary-General [mailto: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ]

Sent: Friday, July 23, 2021 4:03 PM
To:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Cc:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Subject: FW: Opinion of the Association of Prosecutors in Republic of Bulagia

 

Dear Sir/Madam, 

Thank you for sending the IAP a copy of your statement, dated 21 July 2021.

We understand that the Plenum of the Supreme Judicial Council has today considered the request for the dismissal of the Prosecutor General, Mr Ivan Geshev, and voted against the proposal. 

This outcome, I imagine, will come as a relief to your Association,  as well as to Mr Geshev, and it will hopefully address your immediate concerns.

  May I take this opportunity to express the IAP's continuing support of an independent prosecution service in Bulgaria, and to wish you all well in your important work.

Yours faithfully,

 

Han Moraal

Secretary General

International Association of Prosecutors


От:Генералния секретар [mailto: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ]

Изпратено: Петък,  23 юли  2021 4:03 ч след обяд
До: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Копие до: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Относно: Мнение на асоциацията на прокурорите в Република България

 

Уважаеми господине/госпожо, 

 

Благодаря че изпратихте на МАП (бел. Пр. - Международната асоциация на прокурорите) копие от вашето изявление от 21 юли 2021 г.

Ние разбираме че пленумът на Висшия съдебен съвет днес е разгледал искането за отстраняване на главния прокурор г-н Иван Гешев и е гласувал против предложението.

 

Представям си, че този резултат се приема с облекчение от вашата асоциация, както и от г-н Гешев, и се надявам да отговори на вашите непосредствени опасения.

   

Бих ли могъл да се възползвам от възможността да изразя непрекъснатата подкрепа на МАП (бел. Пр. - Международната асоциация на прокурорите) към независимата прокуратура в България, и да ви пожелая всички най-добро във вашата важна работа.

 

Искрено Ваш,

 

Хан Мораал

Генерален секретар

Международна Асоциация на Прокурорите

Реакция на Управителния съвет на АПБ

 ДО : ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

 

  ДО:  ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА

 

ДО: ПРЕЗИДЕНТА

      НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 ДО:  МИНИСТЪР- ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ

         НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО: ПЛЕНУМА

      НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

      НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО:  ПОСОЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ- ЧЛЕНКИ  НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ДО:  МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОКУРОРИТЕ

 

ДО: МЕЖДУНАРОДНАТА  МРЕЖА

НА ГЛАВНИТЕ ПРОКУРОРИ ИЛИ

СЪОТВЕТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ  КЪМ

ВЪРХОВНИТЕ СЪДИЛИЩА

НА СТРАНИТЕ ОТ

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

ДО: КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ НА

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОКУРОРИ

 

ДО: ЕВРОПЕЙСКАТА СЪДЕБНА МРЕЖА

 

Асоциацията на прокурорите в България за пореден път е принудена да изкаже публично тревогата си от застрашаването на върховенството на закона в страната. През последните дни редица политически фигури налагат на обществото намерението си да изведат прокуратурата от съдебната власт, без да посочват причините за това си намерение и последиците от подобно действие. Очевидно независимата българска прокуратура се явява трън в очите на някои представители на политическата класа. Изправени сме пред масирана кампания за подчиняване на прокуратурата на политически кръгове и задкулисни интереси, което българското общество не може да си позволи да допусне.

Сред политическите актове, целящи дестабилизация на съдебната власт в

Прочети още...