П О К А Н А за откриването на бюст-паметника на президент Удроу Уилсън

Уважаеми  колеги,                                                                     

 

Асоциацията на прокурорите в България

и

Камарата на следователите в България

 

Ви каним на откриването на бюст-паметника на президент Удроу Уилсън.

 

Нашата инициатива за издигане на паметник на този

изтъкнат приятел на България в нейната столица беше

широко подкрепена и достигна до успешния си

завършек.

Откриването ще се състои от  11 часа на 16 септември

в градинката пред Музея за история на София

и ще се радваме, ако споделите с нас тържествения момент!

 

  Асоциация на прокурорите в България

Камара на следователите в България

ДЕКЛАРАЦИЯ

                                                              

ДО

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

 

      ДО

ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА

 

ДО

             ПРЕЗИДЕНТА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ДО

             МИНИСТЪР- ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

             НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ДО

ПЛЕНУМА

     НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

    НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ДО

ПОСОЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ- ЧЛЕНКИ  НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ДО 

МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОКУРОРИТЕ

 

ДО    

МЕЖДУНАРОДНАТА  МРЕЖА

НА ГЛАВНИТЕ ПРОКУРОРИ ИЛИ 

СЪОТВЕТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ  КЪМ ВЪРХОВНИТЕ СЪДИЛИЩА

НА СТРАНИТЕ ОТ  ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

ДО

КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ НА

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОКУРОРИ

 

ДО

ЕВРОПЕЙСКАТА СЪДЕБНА МРЕЖА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Повод за настоящата декларация на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите /АПБ/ в България са направени на 17.08.2021 година публични изказвания от страна на действащи политици по отношение работата на прокурор Вероника Трифонова от Софийска районна прокуратура– понастоящем европейски делегиран прокурор във връзка с наблюдавана от нея преписка с предмет неправомерни действия на полицейски служители, извършени на 10.07.2020 година в град София.

Професионалната общност на прокурорите в Република България не може да остане безучастна при  подобна проява на застрашаване върховенството на закона. Нещо повече. Свидетели  сме на безпрецедентно нарушаване

Прочети още...

Европейската комисия

Становището на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България,  провокирано от внесеното искане на Министъра на правосъдието за отстраняване на Главния прокурор на Република България,  предизвика отзвук в Европейската комисия.

По информация на БНР -   в отговор на журналистическо  запитване, отправено от програма „Хоризонт” до Европейската комисия,   ЕК  е обявила че „писмото е получено в Комисията и се анализира в момента”.

  Линк към съобщението на БНР може да откриете тук.

Представители на УС на АПБ и на Камарата на следователите проведоха среща с министъра на правосъдието

Седмица след провеждането на отчетно-изборното събрание на Асоциацията на прокурорите в България Управтелният съвет на АПБ прие покана за участие в работна среща, организирана от  Министъра на  правосъдието - проф. Янаки Стоилов. В работната среща участваха  г-н Владимир Николов -  председател на УС на АПБ , г-жа Даниела Ангелова – зам.  председател на УС на АПБ и г-н Милчо Генжов – зам. председател на УС на АПБ. Срещата премина конструктивно.

Прочети още...

Становище на УС на АПБ по к.д. 12/ 2021

ДО:  КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

С Т А Н О В И Щ Е

на Управителния съвет

на Асоциацията на прокурорите   в България

по конст. дело №  12/ 2021  на КС

Омбудсманът на Република България е сезирал Конституционния съд с искане да бъде обявена за противоконституционна разпоредбата на чл. 64 ал.2 изр. 2 от НПК. Оспорената  норма регламентира възможност за използване на видеоконферентна връзка със задържано лице, когато се провежда съдебно производство по чл. 64 от НПК - за вземане на първоначална мярка за неотклонение „задържане под стража”. Процесуалната норма е регламентирала като допустим този способ за явяване на обвиняемия пред съд  само в случаите при „обявено извънредно положение, военно положение, бедствие, епидемия или други форсмажорни обстоятелства”. 

Прочети още...