Уважаеми колеги, 

Представяме на Вашето внимание речта на г-н Врадимир Николов, изнесена на 24.08.2020 г.  в качеството му на член на Управителния съвет на АПБ пред гостите и участниците на Националното съвещание на Прокуратурата на Република България.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

ВАШИ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВА,

УВАЖАЕМИ ГОСТИ,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ПРОКУРОРИ, СЛЕДОВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ ОТ СИСТЕМАТА НА ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Асоциацията на прокурорите в България винаги остро и категорично е възразявала срещу опитите българските прокурори, следователи и служителите от системата на Прокуратурата на Република България да бъдат намесени в политически борби, скандали и противопоставяния.

Един от основните стълбове, около които се изгражда всяка модерна правова и демократична държава, е принципът на разделението на властите и върховенството на закона. И това не са празни и кухи фрази, не са абстрактни и отвлечени понятия. Тези принципи съставляват самия фундамент на нашето общество, те са живото сърце на Европейския съюз! За претворяването им в действителността са призовавали най - бележитите умове в европейската история, борили са се и дори са отдавали живота си хиляди идеалисти, мечтали са поколения европейци. Днес, тяхната жизнена значимост последователно се декларира и подчертава, както от Европейския парламент и Европейската комисия, така и от Венецианската комисия към Съвета на Европа.

Спазването и отстояването на тези основополагащи принципи обаче е задължение не само на европейските институции и на държавите- членки, то трябва да бъде кауза и за всеки един от нас - европейските граждани! Всеки един българин трябва да осъзнае нещо изключително важно - без силна и независима прокуратура  върховенството на закона ще остане един мираж, една недостижима мечта!

Преди 29 години, при приемането на демократичната конституция и при конструирането на съдебната власт в Република България, българският конституционен законодател имаше мъдростта и държавническата визия да осъзнае, че при съвременните условия в нашата страна, мястото на независимата и изградена по европейски образец Прокуратура може да бъде само едно - в съдебната системата. Именно това безалтернативно място е гаранция срещу опитите за отслабване на българската прокуратура, срещу стремежите да й бъде оказвано нерегламентирано влияние и натиск, срещу желанията на различни политически и олигархични кръгове за поставянето на Прокуратурата под контрол.

Функцията за повдигане на обвинения на лицата, извършили престъпления, е от изключителната компетентност на Прокуратурата. Само и единствено наблюдаващите конкретните дела прокурори, на базата на събраните доказателства, на закона и на своето вътрешно убеждение, решават кой да бъде привлечен към наказателна отговорност. Никоя друга институция, държавен орган, политически субект или лице, няма право и не следва да се намесва в тази суверенна прокурорска дейност! По същия начин, никой не следва да се намесва и в работата на независимия  български съд, който е единственият орган, оправомощен да взема решения относно виновността на привлечените към наказателна отговорност лица.

Ние не се страхуваме от промени и реформи, когато те са плод на сериозен анализ, на професионален и обществен дебат, на отчитане реалните нужди на хората. Именно Прокуратурата е най- гъвкавата и реформирана част от съдебната система в най - новата ни история.

Не приемаме обаче прокурорите, следователите и съдебните служители да  бъдат използвани за „измиване“ ръцете на политиците, за изкупуване на техните „грехове“ спрямо българската държавност, общество и граждани.

 

„Правото никога не трябва да се нагажда към политиката, политиката обаче винаги трябва да се приспособява към правото. Всяка политика трябва да коленичи пред правото“.

 

                                                                   Имануел Кант - немски философ

 

Прокурорите, следователите и останалите работещи в системата на Прокуратурата професионалисти не трябва да бъдат заложник на конюнктурни политически и/или икономически интереси. И то не заради самите себе си, а заради обикновените български граждани, заради идеала на законността и справедливостта!

Обществото трябва да осъзнае, че прокурорите и следователите са тези, които заедно с останалите правоохранителни органи, стоят на  пътя на престъпността и мафията и се борят за защита правата и интересите на всички български граждани. Прокурорите и следователите са преди всичко хора, които милеят за нашата родина България и полагат всекидневни усилия за защита на законността и справедливостта. Осъждаме всички опити да бъде принизен и очернен техният труд!

Заявяваме своята решимост винаги стриктно и принципно да изпълняваме нашите конституционни и законови отговорности и задължения.  Прокурорите никога няма да бъдат поставени на колене пред политически, олигархични, икономически или криминални кръгове!

В условията на безпрецедентна световна пандемия, очертаваща се тежка икономическа криза и политическо противопоставяне българското общество има нужда от единство, мъдрост и здрав разум, а не от разделение и хаос. На всички атаки и на всеки опит да бъде очернен нашият труд, можем и ще отговорим така, както умеем и така както сме призвани - с всеотдаен труд, с професионализъм и с всекидневна борба за спазване на законността и правовия ред в България.

Призоваваме всички институции, политически субекти и медии към отговорно поведение! Има линии, които не бива да бъдат преминавани!Стремежът за извличане на евтини политически дивиденти е пагубен!

Да бъдеш прокурор е едновременно чест, привилегия и огромна отговорност. Прокурорът не може да се страхува, той/тя трябва безрезервно да вярва в правото и закона и да е готов на всичко за да ги брани. Темида е изобразявана с меч в ръка. Истинският прокурор обаче е и „щит“, щит, който защитава и отстоява правата на слабите, на тези, които нямат пари, власт и влияние, на онеправданите и на жертвите. Усещането да видиш как вярата в доброто и в справедливостта се връща в човек, който е станал жертва на брутално престъпление и в следствие на това ги е загубил, чувството понякога да видиш сълзите на облекчение в очите  на такъв човек, са безценни…. Това усещане не може да бъде разбрано от тези, които ламтят и съществуват единствено за пари, за власт и за влияние.  Но то си струва всички усилия, жертви и оплювания. И всеки един истински прокурор го е изпитал и осъзнал!

Повече от всякога българското общество има нужда от наглед прости неща - от почтеност, от морал, от чувство за право, законност и справедливост.

И повече от всякога ние имаме нужда да бъдем единни като общност, да бъдем с гордо вдигнати глави и да браним принципите и убежденията си!

„Един човек с убеждения е много по - силен, отколкото хиляди хора, които имат само интереси“

                                                                                        

                    Джон Стюарт Мил- британски философ, логик и икономист

Уважаеми съграждани, скъпи колеги, нека всички ние заедно да градим държавността, да спазваме разделението на властите и да уважаваме българските закони и институции! Само така ще изградим модерно и демократично общество и ще превърнем България в просперираща европейска държава. Носим отговорност за това пред цялото българско общество, пред самите себе си и пред нашите деца!

                                     

                                          ВЛАДИМИР НИКОЛОВ

                                                                                  ПРОКУРОР В РП-ПЛЕВЕН И

                                                                                  ЧЛЕН НА УС НА АПБ