Честит празник, скъпи колеги!

Нека носим с достойнство, сила и твърдост нелеките си професионални задължения, и да не забравяме, че те са съдбовно важни за хората и обществото като цяло. Вдъхнете в професионалните си изяви човечността, справедливостта и върховенството на закона, които са венец на адресираните към нас очаквания.

В този ден трябва да се обърнем и пренесем във времето, когато е изработена и обсъдена Търновската Конституция, и към онази паметна дата на приемането и, 16-ти април 1879 год. В нея изстрадалия български народ е вложил смелите си и с национално българско съзнание свои неповлияни виждания за изграждането на изгубената преди векове българска държава и държавност.

В това строителство магистратите са имали изключително съществена роля за утвърждаване на законността и държавността, които лежат в основите му.

Нека приемем, че днес, когато на тази дата отбелязваме професионалния си празник, макар и 142 години по-късно, нашата работа на магистрати дори е по-значима заради постоянно нарастващите изисквания на съвременното общество и у нас, и в международен план. 

Бъдете здрави! Бъдете истински творци на правоприлагането в нашата важна за хората професия и постигайте професионалните си успехи, които са част от градежа на държавността и законността.  Носете с гордост професионалната си съдба, подчинявайте и овладявайте предизвикателствата със смелост, силен дух и увереност в доброто, което правите. 

 

Милчо Генжов - и.ф. Председател на УС на АПБ и

членовете на УС на АПБ