Общото събрание на Асоциацията на прокурорите в България избра за Председател - Владимир Николов, досегашен член на Управителния съвет и прокурор от Районна прокуратура- Плевен.

За първи път Асоциацията на прокурорите в България се оглави от прокурор, работещ извън София. С единодушие Общото събрание подкрепи  кандидатурата на Владимир Николов.

С аплодисменти и  изправени на крака членовете на Общото събрание изпратиха дългогодишния бивш Председател Евгени Иванов- освободен от тази длъжност с решение на УС на АПБ незабавно след избора му за член на Висшия съдебен съвет. На Евгени Иванов беше връчен плакет за "Изключителен принос в  дейността на Асоциацията на прокурорите в България". 
 
За  "Прокурор на годината" беше избрана госпожа Гергана Кюркчийска -  прокурор от Районна прокуратура - Враца, дългогодишен административен ръководител на РП Оряхово. Номинацията беше издигната за това, че госпожа Кюркчийска ръководи  българско-френски екип, разследващ организирана престъпна група за трафик на хора с 68 жертви . През месец септември 2021 на госпожа Кюркчийска предстои съвместно с френския прокурор да поддържа обвинителния във Федералния съд в Нанси .