Общото събрание на Асоциацията на прокурорите в България избра за Председател - Владимир Николов, досегашен член на Управителния съвет и прокурор от Районна прокуратура- Плевен.

За първи път Асоциацията на прокурорите в България се оглави от прокурор, работещ извън София. С единодушие Общото събрание подкрепи  кандидатурата на Владимир Николов.

На 29.05.2021 г. в к.к. „ Циглов чарк”, общ Батак се проведе Отчетно –и изборното събрание на Асоциация на прокурорите в България.  Гости на събитието бяха   г-жа Красимира Филипова, заместник на главния прокурор при ВКП, г-жа Десислава Пиронева, заместник на главния прокурор при ВАП, г-н Петко Петков, председател на Камара на следователите в България, г-жа Ива Пушкарова, председател на Фондация за развитие на правосъдието.

Г-жа Филипова поздрави поздрави членовете на Асоциацията от името на главния прокурор, г-н Иван Гешев и подчерта важната роля на професионалното сдружение за отстояването на независимостта на прокуратурата.

Г-жа Пиронева  благодари за  дарителските кампаниина асоциацията за закупуване на апарати за плазмофереза и консумативи за лечение. Пожела на всички членове на АПБ крепко здраве и успехи от името на Главния прокурор.

Г-н Петко Петков изказа своето удоволствие от присъствието си на събранието на АПБ.  той изрази увереност, че и за в бъдеще ще продължи ползотворното сътрудничество между двете професионални организации  както при провеждане на публични инициативи като дарителските кампании, така и при дейности на организациите, които остават в страни от

 общественото внимание – като например участие в правни комисии.

След изказванията на гостите събранието продължи по предварително обявения дневен ред.

 

С аплодисменти и  изправени на крака членовете на Общото събрание изпратиха дългогодишния бивш Председател Евгени Иванов- освободен от тази длъжност с решение на УС на АПБ незабавно след избора му за член на Висшия съдебен съвет. На Евгени Иванов беше връчен плакет за "Изключителен принос в  дейността на Асоциацията на прокурорите в България". 

Г-н Иванов благодари за спонтанната реакция на своите колеги. Сподели, че винаги се е чувствал сред приятели. Изрази своята признателност за шанса да споделя живота на тази прокурорска общност. За него АПБ е кауза за борба и жертва на много неща. Той определи своя мандат на председател, протекъл в едни трудни времена,  отново подчерта, че АПБ дава две неща – чувството за принадлежност и възможността хората да се опознават.

За  "Прокурор на годината" беше избрана госпожа Гергана Кюркчийска -  прокурор от Районна прокуратура - Враца, дългогодишен административен ръководител на РП Оряхово. Номинацията беше издигната за това, че госпожа Кюркчийска ръководи  българско-френски екип, разследващ организирана престъпна група за трафик на хора с 68 жертви . През месец септември 2021 на госпожа Кюркчийска предстои съвместно с френския прокурор да поддържа обвинителния във Федералния съд в Нанси .

След изчерпване на дневния ред думата взе г–жа Ива Пушкарова, гост на събранието в качеството си на председател на Фондация за развитие на правосъдието. Пожела желание и кураж в посоката, в която е поела организацията. От името на Фондация за развитие на правосъдието, увереност, че прокурорската организация ще премине през всички трудности и подчерта, че фондацията е устойчива организация и АПБ може винаги да разчита на нея.

След това Отчетното изборно събрание беше закрито.