Печат 

      ДО : ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

 

      ДО:  ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА

 

      ДО: МИНИСТЪР- ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

      НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

      ДО: ПРЕЗИДЕНТА

      НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

      ДО: ПЛЕНУМА

      НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

      НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

      ДО:  ПОСОЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ- ЧЛЕНКИ

      НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,            

Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България с тревога следи постоянните атаки срещу Прокуратурата на Република България и в частност срещу прокурори, наблюдаващи досъдебни производства за престъпления против политическите права на гражданите.  Изказваме категоричното си несъгласие политически фигури, ангажирани с осъществяване на  дейността на изпълнителната власт, да коментират действия на разследване по неприключили досъдебни производства.

В държава, която отстоява върховенството на закона, е институционално неуместно да се упражнява вербална агресия на политическа основа към прокурори от страна на представители на изпълнителната власт.

Днес, 05.07.2021 година, в ефира на Българското национално радио, действащият служебен министър на вътрешните работи г-н Бойко Рашков, в

 едно политическо по своето естество изказване, си позволи открито да атакува български прокурори за взетите от тях решения в рамките на законовите им правомощия.  Отправени бяха недопустими и неоснователни внушения,като се стигна дори до прокламиране на намерения за отстраняване на прокурори от длъжност. Тази реторика реализира най-грубата форма на политически натиск върху съдебната система и безпардонно нарушение на разделението на властите. От изказването на един от висшите представители на изпълнителната власт в страната остава усещането за отправяне на закани спрямо български прокурори за взети от тях решения, които очевидно не са в съответствие с интересите на определени политически субекти. Българските прокурори изпълняват своите конституционни и законови задължения и нямат отношение към политическите противоборства и предизборната кампания. Прокурорите не „правят“ избори. В рамките на своите правомощия, прокурорите защитават политическите и избирателните права на българските граждани.

Отчитаме като неприемливи изявленията, че в Прокуратурата на Република България  законът е подчинен на субординацията. Невярно и грубо тенденциозно е да се твърди, че „законът е подчинен на по- горестоящия прокурор, а така всички – на Главния прокурор“ [1].  Напомняме, че още през 2016 година, след мащабни изменения на Конституцията на Република България и устройствения Закон за съдебната власт, беше отменен принципът за централизираност на прокуратурата, регламентиран до тогава в чл.136, ал. 6 от Закона за съдебната власт. 

Подчертаваме, че в своите публични изяви, прокурорите не коментират факти и обстоятелства, които не са проверени по реда и със способите предвидени в Наказателно- процесуалния кодекс, не работят с понятия като  „вероятно“ или на база слухове и изявления пред трети лица.

Съгласно българската Конституция и законодателство съдебната власт е независима. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона. Ето защо оценяваме като пряк опит за засягане на независимостта на българската прокуратура  коментарите за бездействие от страна на прокуратурата, направени от политически фигури, натоварени с провеждане на държавна политика. Недопустим е и опитът за намеса в медийната политика на ПРБ. Оценяваме такива изявления като явно демонстрирано намерение функциите по обвинението да бъдат подчинени на политически орган, което дори като изказано намерение застрашава  върховенството на правото в нашата държава. 

            Категорично не приемаме публичните изказвания на представители на изпълнителната власт за уволняване на прокурори, както и непочиващите на факти внушенията за обвързаност на прокуратурата и отделни прокурори с политически фигури.  Подобни изявления, съчетани с опитите на  представители на изпълнителната власт да се намесват в конституционните функции на българските прокурори, за съжаление  поставят под сериозна заплаха независимостта и автономността на Прокуратурата на Република България.

 

Предвид инсинуациите и безпочвените коментари за работата на колегите от Районна прокуратура град Пловдив, Асоциацията на прокурорите в България изразява своята подкрепа за прокурорите от Пловдивския съдебен район, и в частност за говорителя на прокуратурата и за наблюдаващия прокурор по конкретното дело. Заявяваме, че всички внушения за обвързаност на конкретен прокурор с някоя политическа фигура, които не почиват на факти и доказателства, уронват престижа и доброто име на колегите и са направени единствено с цел  да бъде дискредитирана прокуратурата. Този извод се подкрепя и от прочита на част от публикациите в средствата за масово осведомяване[2] [3] [4]

 Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България изразява възмущението си от безпардонното оказване на натиск върху българските прокурори от страна на политически лица. Осигуряването на законността изисква независима прокуратура и разделение на властите, което е доказано през годините във всички демократични общества. Предвид цялата реторика в рамките на настоящата предизборна кампания в страната следва да се заяви високо и ясно, че извеждането на Прокуратурата от съдебната система би довело единствено до реална възможност за представителите на политическите среди да влияят върху дейността ѝ. В момента, последната преграда пред това остава статутът на държавното обвинение като част от съдебната власт, който трябва да бъде запазен, ако искаме, заедно с децата си, да живеем в правова държава.

Изразяваме своята признателност и уважение към служителите на МВР и ДАНС, които изпълняват своите задължения по съвест и в рамките на закона. Стремежът да се подкопае и минира доброто сътрудничество между Прокуратурата и органите на МВР ще доведе до беззаконие и ще бъде в ущърб единствено на българските граждани. Само заедно и в дух на уважение и сътрудничество, можем да постигнем това за което сме призвани и това което хората очакват от нас, а именно справедливост и резултати в борбата с престъпността.

Уверени сме, че независимо от атаките, на които са подложени, българските прокурори ще продължават да се ръководят в своята дейност единствено от закона, вътрешното си убеждение и справедливостта.

 

                                            С уважение,

    Управителния съвет на

                                                                Асоциацията на прокурорите в България

 

 


[2]https://www.mediapool.bg/aktsii-na-mvr-sreshtu-kupuvane-na-glasove-predi-vota-news323772.html

[3]   https://www.24chasa.bg/novini/article/9951103

[4]

https://nova.bg/news/view/2021/07/03/332377/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80/