С удоволствие продължаваме поредицата „ Представяме ви…” с прокурор Гергана Кюркчийска, отличена с наградата на АПБ  „Прокурор на годината”. Наградата беше връчена тържествено на  29.05.2021 г.  при провеждането на отчетно – изборното събрание на Асоциацията.  

Голяма част от нас познаваме прокурор Кюрчийска като дългогодишен административен ръководител на РП – Оряхово и лектор  към НКБТХ – София от 2012 година и експерт по въпросите на трафика на хора и нелегалната миграция. Наред с това прокурор Кюркчийска е външен експерт към  Службата на ООН  по наркотиците и престъпността /UNIDOC/, по въпросите на борбата с трафика на хора и нелегалната миграция; с ангажименти като лектор при Прокуратурата на Нейно Кралско Величество Кралица Елизабет II.   

Натрупаните знания и опит прокурор Кюркчийска споделя с прокурорите, в качеството й на преподавател в Националния институт на правосъдието.

Прокурор Кюркчийска е ръководила  два съвместни екипа за разследване, посочени от „Eurojust“ като пример за най-добра практика.   И преди да продължим с подробности около дейността на  екипите  ще представим на Вашето внимание посланието на прокурор Кюркчийска  по повод връчената награда.

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Заставам пред Вас с чувство на огромна благодарност  и отговорност за признанието към мен и моята работа по повод връчването ми на престижната награда на Асоциацията на прокурорите -  „Прокурор на годината“.

Приемам тази награда като оценка за моята дългогодишна работа по линия  борба с тежката  трансгранична престъпност. Като ръководител на българско-френски екип, разследващ организирана престъпна група за трафик на  жени с цел използването им  за развратни действия, детска порнография и  трафик на бременни  жени с цел продажба на бебетата им,  считам че с моя личен принос  допринесох за издигане авторитета  на българската Прокуратура  не само   сред държавите-членки на ЕС, но и зад океана.   В хода  на разследването  за пореден път се уверих, че трафикът на хора нарушава фундаментални човешки права - правото на живот и правото на свободен избор на професия, или избор на интимен партньор, физическата и психическата неприкосновеност, сексуалната свобода и човешкото достойнство. Жертвите на трафика са хора в изключително уязвимо положение, а на противоположната страна са трафикантите, които  живеят в лукс, не са обвързани от закона и  морала, поради което ние трябва да застанем на страната на слабите и  да отстояваме справедливостта. Трафикът на хора несъмнено е престъпление, с което се дехуманизират хората и ги превръща в предмети за продажба, поради което през годините борбата с това порочно явление, сходно на робството, се превърна в моя лична и професионална кауза. В хода на разследването понесох много лични жертви и неволи, но ме крепеше  Вашата морална подкрепа и вярата на хората, както и стремежът  да отговоря на потребностите на съвременното общество. 

Именно поради горното,  Ви призовавам да се присъедините към тази кауза и да отстоявате правата на  жертвите на трафика, за да докажем, че  живеем в правова държава и сме преди всичко хора.

Колеги, в тази сложна обстановка в страната, заставам пред Вас и с чувство на тревога от опитите за натиск срещу независимостта на прокурорите и българската прокуратура като цяло. Смятам, че в този момент ние трябва да бъдем  сплотени повече от всякога и да докажем, че сме достойни хора и  че служим в интерес на обществото.  Същевременно съм убедена, че нашата ефективна работа е най-голямата гаранция за върховенството на правото и доверието в правораздаващите институции.

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Обръщам се към Вас с апел да отстоявате позициите си и върховенството на закона, да не прекланяте глави пред чужди интереси , да не се поддавате на нападки, защото всеки един компромис ще бъде може би полезен за момента, но ще бъде несъизмерим със собствената Ви съвест  и няма да остави следа в най-новата ни история! Бъдете здрави, силни и независими! 

БЛАГОДАРЯ ВИ!

Гергана Кюркчийска – носител на наградата „Прокурор на годината“

 

            Номинацията на г-жа Гергана Кюркчийска за „Прокурор на годината” беше издигната по повод на нейната дейност  за времето от 2017 до 2018 г. като ръководител  на българо-френски екип за разследване, сключен между Прокуратурата на  Р България и Специализирания наказателен съд, гр. Нанси и регистриран в „Eurojust“ – Хага. Предмет на разследване са били  случаи на трафик на жени с цел сексуална експлоатация; трафик на бременни жени с цел продажба на бебетата им; детска порнография и пране на пари. В хода на разследването са задържани и привлечени към наказателна отговорност 20 български граждани, които са развивали престъпната си дейност на територията на  Франция, ФРГ и Гърция. По делото са установени общо 68 жертви на трафик, от които 32 лица са се конституирали като граждански ищци. Наказателното производство приключено с внасяне на Обвинителен акт от Специализираната прокуратура - Нанси в Специализирания наказателен съд, гр. Нанси.  Предстои заседание по делото през м. септември 2021 година,  при провеждането на което ще участва и прокурор Гергана Кюркчийска.

На пленарна сесия на „Eurojust“ – Хага, проведена през есента на 2020 година, работата на съвместния българо-френски екип е обявена за най-добрата практика до момента, като същата е отразена в История на институцията като пример за отлично международно-правно сътрудничество.

Това е вторият съвместен международен екип под ръководството на прокурор Гергана Кюркчийска, обявен от „Eurojust” за най- добра практика. Първият екип, отново ръководен от прокурор Кюркчийска, е бил създаден  между Прокуратурата на Р България и Дирекцията за борба с организираната престъпност, тероризма и шпионажа,  гр.Крайова,  регистриран в „Eurojust“ – Хага. Екипът е действал в периода  2008 -2010 г – разследвани са изготвянето на неистински парични знаци – евро банкноти;  съставяне на неистински официални документи за самоличност – паспорти и свидетелства за правоуправление на МПС; разпространение на високо рискови наркотични вещества - хероин; Придобиване, държане и предаване другиму на огнестрелно оръжие; Кражба на цели банкомати чрез използване на технически и моторни превозни средства; превеждане през границата на страните на отделни лица и групи от хора без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места;  измами с цел придобиване на имотни облаги – моторни превозни средства.

На пленарна сесия на „Eurojust“ – Хага, проведена през м. септември 2011 година, работата на съвместния екип е обявена за най-добрата практика и пример за „JIT“. Работата на екипа е отразена в Историята на „Eurojust“ – Хага, като пример за добри практики и международно-правно сътрудничество. Екипът е отличен и с Грамота и почетен плакет от конкурса „Джаовани Фалконе“,  проведен през 2013 година в Община Благоевград. Конкурсът се провежда ежегодно под егидата на Посолството на Италия в Р България и Община Благоевград.

Въпреки високата ангажираност на прокурор Кюркчийска към текущите професионални задачи, тя  успява да отдели време и за дейности на Асоциацията на прокурорите в България. Тя е уважаван лектор на обученията за прокурори, организираните от  АПБ.

Пожелаваме на г-жа Кюркчийска още много професионални успехи и за напред!