Евгени Иванов Иванов е роден на 3 май  1971 г. в с. Комарево, област Плевен. Завършил право в Нов Български  Университет през 1998 година. От 2000 година работи, като военен  следовател във Военноокръжна прокуратура - София, а от 2005 година е  прокурор в същата прокуратура.

Заемал е длъжността Заместник  военноокръжен прокурор, а от месец март 2012 година е прокурор във  Военно - апелативна прокуратура. През 2001 година става член на  Асоциация на прокурорите в България, като от 2007 година е включен в  състава на "Комисията по етика" към АПБ, а от 2010 година

до 14.06.2013г. е Заместник - председател на АПБ. Като  представител на АПБ участва в работната група към Висш съдебен съвет за  изготвяне на Кодекса за етично поведение на българските магистрати и е  включен в лекторския екип на провeдените семинари по Съдебна етика,  осъществени от Висшия съдебен съвет и Националния институт на  правосъдието, със съдействието на Департамента по правосъдие на САЩ.  Женен, с две деца.