Излезе от печат бр. 2 на списание „Теза”. От него ще научите:

Може ли мишката да роди котка и колко дълго ще я боли, ако това се случи? Или защо специализираната прокуратура в България „стартира” в инвалидна количка и на системи, но трябва да работи като за световно - интервю със Светлозар Костов, административен ръководител на Специализираната прокуратура.

 

 ***

 През 2006 г. Съюзът на съдиите поиска Висшият съдебен съвет да бъде постоянно действащ. Преди няколко седмици ССБ пожела непостоянно действащ ВСС. Утре сигурно някой може би ще поиска парламентарната квота на ВСС да работи понеделник, сряда и петък, а квотата на съдебната власт – вторник, четвъртък и събота.

Рецептата срещу подобна непоследователност е в становището, с което Асоциацията на прокурорите се включва в дебата за бъдещето на съдебната власт.

***

 Уникално. Прокурор Питър Ейнсуърт - заместник-ръко­водител на отдел „Етично поведение” в дирекция „Наказателно правосъдие” на Министерството на правосъдието на САЩ, и Анка Журма - старши прокурор в Националната дирекция за борба с корупцията на Румъния в ексклузивно интервю за сп. „Теза”. Основна тема – докъде свършва моралът на прокурора и откъде започва тънкия лед на волята за победа на всяка цена.

 ***

 На 25 май 2012 г. българската прокуратура навършва 132 години от своето рож­дение. По този повод Стефка Димитрова представя нови и интересни факти, свързани с тази годишнина, открити в архивите на Министер­ството на правосъдието.

 В специализирания раздел на списанието, озаглавен „Теория и практика”, четете:

Проф. д-р Маргарита Чинова, преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Елена Попова, прокурор в Софийска районна прокуратура: Задържането на обвиняеми от прокурора и административно задържане на граждани при извършено престъпление

 Д-р Петър Раймундов, инспектор в Инспектората на Висшия съдебен съвет: Проблеми на предварителната проверка

 Д-р Ива Пушкарова, гл. ас. по наказателно право в Софийски университет „Св. Климент Охридски”: Организирана и задружна престъпна дейност: престъпни сдружения, съучастие, предварителен сговор, необходимо съучастие

 Д-р Иван Видолов, преподавател в Академията на МВР: Процесуалната същност на освидетелстването

 Димитър Генчев, прокурор във Върховна касационна прокуратура: Брунон Холист - „Криминология, основни проблеми“

 Д-р Мартин Белов, гл. ас. по конституционно право в Софийски университет „Св. Климент Охридски”: Демократичната легитимност на съдебната власт

 Тодор Коларов докторант в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” и бивш председател на КУИППД: Наказателни материалноправни норми в правото на ЕС в областта на тежката престъпност с трансгранично измерение

 Д-р Христо Христев, асистент по право на ЕС в Софийския университет „Свети Климент Охридски”: Правна уредба на защитата на финансовите интереси на ЕС (продължение от миналия брой)

 Стефан Милев, прокурор от Софийска районна прокуратура: Правните сделки и наказателната отговорност (продължение от миналия брой)

Можете да прочетете списанието в електронен вид