Излезе от печат бр. 4 на списание „Теза”. От него ще научите:

Защо все още говорим за независима съдебна система, след като с парите и имотите на Темида се разпорежда министърът на правосъдието, бюджетът й зависи единствено от волята на управляващата политическа сила, а правомощията на тримата „големи” са свити между назначаването на съдебни служители и купуването на столове и крушки? Какъв беше мандатът на първия постоянно действащ Висш съдебен съвет – успешен или от типа „можеше и по-лошо да бъде”? Смислени ли са днешните дебати за състоянието на съдебната система или по-скоро „някой” продължава умишлено да насочва общественото мнение в погрешна посока? Отговорите на тези въпроси - в интервюто с председателя на Върховния административен съд Георги Колев, озаглавено „ВСС трябва да има законодателна инициатива и право да издава подзаконови нормативни актове!”

 

***

„Възмутете се бе, хора!” Така, по ленински простичко, е озаглавен основният материал в т. нар. общообразователна част на списанието. Поводът за появата му е първата годишнина от появата на сп. „Теза” и на чисто новия сайт на Асоциацията на прокурорите. А причините, заради които се наложи да произведем тази „дописка” са… все едни и същи – вехти като смъртта, както се казва по друг повод: тотално изпадане на съдебната реформа от приоритетите на държавата (ако се съди по проектобюджета за 2013 г.); тотално нежелание на управляващите за ревизия на нормативната уредба с цел разтоварване на магистратите от ненужната хамалогия; тотално нежелание на управляващите да признаят – поне пред себе си - че реформата на съдебната система винаги е била и продължава да е задължение на правителството и на парламента.

***

Без никакви притеснения можем да си признаем: още едно уникално интервю! Този път с генералния секретар на Международната асоциация на прокурорите Дерк Куйперт, който пристигна в България специално за годишното отчетно-изборно събрание на Асоциацията на прокурорите. То е озаглавено „Почтеният прокурор признава само двама господари - закон и морал!” А защо интервюто е уникално? От формална гледна точка – отговорът е елементарен: в Международната асоциация на прокурорите членуват представители на държавното обвинение от 150 страни, г-н Куйперс едва ли ще стъпи втори път на българска земя, а интервюта по телефона или по електронна поща не дава! От неформална гледна точка отговорът е още по-„елементарен”: като действащ магистрат, г-н Дерк Куйперс е работил едновременно и като прокурор, и като съдия!

***

В специализирания раздел на списанието, озаглавен „Теория и практика”, четете:

Красимир Манов: Престъпленията против културното наследство - колизии и съотношения

 

Д-р Стоян Ставру, д-р Ива Пушкарова: Наказателноправно значение на деяния с предмет мъртво човешко тяло

 

Радка Стоянова: За правото на децата да свидетелстват (Правосъдие в полза на детето)

 

Елена Недялкова: Правна основа на института на защитения свидетел в българския наказателен процес

 

Доц. д-р Владимир Велинов, доц. д-р Петър Маринов, доц. д-р Павлина Петкова: Психиатричната и психологична експертиза – същност, състояние, перспективи

 

Станислав Стойков: Възникване и развитие на Европейската служба за борба с измамите.

 

Тодор Коларов: Предпоставки за международноправното регламентиране на отнемането на облагите от престъпна дейност

 

Евгени Стоянов:

Правомощието на прокурора по АПК да протестира срещу индивидуален административен акт

 

Момчил Таралански: Основни принципи на административния процес в производствата пред административните органи и в съдебната практика

Можете да прочетете списанието в електронен вид