Съдържание

Bulletin_small

Новогодишно обръщение от Ръководството на Асоциацията на прокурорите в България.

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

Доклад за проведен обучителен семинар на УБ "Цигов чарк" на тема "Разследване на престъпления против данъчната система", организиран от Асоциацията на прокурорите със съдействието на Националната агенция по приходите.

ПРОКУРОРСКА ПРАКТИКА

Престъпления против паричната и кредитната система. Пенка Богданова, прокурор в Апелативна прокуратура - Пловдив.

Престъпления против кредиторите по българското наказателно право. Чавдар Грошев, прокурор в Районна прокуратура - Пловдив.

Престъпления против финансовата и осигурителната система. Недко Симов, прокурор в Окръжна прокуратура - Смолян; Сава Петров, прокурор в Окръжна прокуратура - Пловдив.

ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА СЪДА

Искове по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Бистра Бакалова, съдия в Районен съд - Сандански.

 ПРАВНАТА НАУКА В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

Европа на български или основното за Европийския съюз. Поредица на д-р Атанас Семов, директор на Института по Европейско право, ІІ част.

IN MEMORIAM 

Прощални думи за г-н Иван Татарчев, бивш Главен прокурор на Република България и г-н Георги Николов, окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Силистра

Бюлетинът е достъпен за изтегляне в електронен формат