Печат 

Съдържание

Bulletin_small

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

Протокол от работна среща на членовете на комисиите при Асоциацията на прокурорите в България, 29.01.2009г.

Протокол от заседание на Управителния съвет на АПБ, проведено на 06.03.2009г.

Протокол от заседание на Управителния съвет на АПБ, проведено на 24.04.2009 г.

ПРОКУРОРСКА ПРАКТИКА И СЛЕДСТВЕНА ПРАКТИКА

Преглед, коментар и анализ на практическите проблеми, свързани с актуални промени в законодателството. В. Калайджиева, прокурор в ОП Сливен

Събиране на доказателство в административното производство по ДОПК. Презентация на екип на Националната агенция по приходите, представена на семинар на АПБ в УБ - Цигов чарк

Особености при разследването на престъпления, извършени против финансовата и данъчната система на страната. Наталия Василева, следовател в отдел 03 - НСлС

ПРАВНАТА НАУКА И ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

Европа на български или основното за Европейския съюз. Поредица на д-р Атанас Семов, директор на Института по европейско право

Контрабанда на валутни ценности. Гергана Атанасова, асистент по наказателно право към правно-историческия факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски", гр. Благоевград

        НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО В МЕЖДУНАРОДЕН АСПЕКТ

Принципът "Ne bis in idem" при прилагането на Европейската конвенция за международно признаване на присъди. Проф. Радостин Беленски, Юридически факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Представяне на проект "Продължаващо укрепване на капацитета на Прокуратурата на РБ за борба с организираната престъпност в сферата на културното наследство и по-специално във връзка с прилагането на правото на ЕС". Д-р Тодор Чобанов, консултант на ВКП

        IN MEMORIAM

За Лъчезар Добрилов

Бюлетинът е достъпен за изтегляне в електронен формат

Attachments:
Download this file (Buletin.APB.1.2009.pdf)Бюлетин, бр. 1/2009 г.