Съдържание

Bulletin_small

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

Протокол от Общото Отчетно събрание на Асоциацията на прокурорите в България, 13.06.2009г.

Протокол от заседание на Управителния съвет на АПБ, 12.06.2009г.

Първа пролетна академия, организирана от Асоциацията на прокурорите в България

 

 

Организацията, провеждането и резултатите от пролетната академия на тема "Компютърни престъпления и престъпления против интелектуалната собственост"

ПРОКУРОРСКА ПРАКТИКА

Въпроси по приложението на чл. 53 от Закона за избор на народни представители (ЗИНП). Петър Раймундов, прокурор, зав. отдел ИАМР при ВКП

Доклад относно: резултата от извършена тематична проверка на дейността и прокуратурите и пробационните служби по провеждане и изпълнение на влезлите в сила присъди с наложени наказания пробация за периода 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г. Сектор "Изпълнение на наказанията" при отдел "Съдебен и изпълнение на наказанията на ВКП"

ИДЕИ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВО И НАКАЗАТЕЛНАТА ПОЛИТИКА И ОТНОШЕНИЕТО НА ПРОКУРАТУРАТА

Концепция за наказателна политика и за разработване на нов Наказателен кодекс.

Становище по концепцията за наказателна политика и за нов Наказателен кодекс. Петър Раймундов, прокурор, зав. отдел ИАМР при ВКП

ПОГЛЕД И ИДЕИ ОТВЪН

Общ план за опростяване работата на прокуратурата. Дато Стейнхаус, съветник на Главния прокурор на Република България.

ПРАВНАТА НАУКА В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА 

Поредица "Европа на български" (или "Основното за ЕС"). Четвърта част. Д-р Атанас Семов, зам. председател на 41-то Народно събрание, директор на Института по Европейско право

Бюлетинът е достъпен за изтегляне в електронен формат