Печат 

Венцислав Петков


Още малко и лятото ще навлезе в своя апогей. Слънчевите лъчи и морският пясък действат като магнит по това време на годината и повечето от българите вече са се отдали на мисълта за своите почивки в страната и чужбина. Една немалка част от родните туристи по традиция ще заложат на туроператор, който да организира ваканцията им. Некоректни туроператори и турагенти обаче могат да направят почивката ви с горчив привкус.

В такива случаи рискувате да изразходите много нерви и допълнителни средства, вместо да релаксирате активно. В настоящата статия ще се спрем на капаните, които залагат туроператорите и хотелите в курортите, както и на начините, по които можем да се предпазим от тях.

Проверка на туроператора

Понятието „пакетна почивка” е разговорният еквивалент на легалния термин в Закона за туризма, който е организирано туристическо пътуване с обща цена. То трябва да бъде по-дълго от 24 часа или да включва нощувка, както и най-малко две от следните три услуги: транспорт, настаняване, допълнителни туристически услуги, като например екскурзия с местен екскурзовод. Първото нещо, което следва да направим, когато изберем дестинацията и съответния туроператор, който предлага екскурзия дотам, е да проверим дали същият е регистриран и лицензиран да осъществява такава дейност. Това е и най-сериозният капан, който дебне потребителите на туристически услуги, а именно – да попаднат на несъществуваща фирма и да станат жертва на измама. Списък на действащите туроператори и турагенти у нас можете да откриете на страницата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - http://www.mi.government.bg/bg/themes/registar-na-registriranite-turoperatori-i-turisticheski-agenti-611-397.html.

Освен това търговецът е задължен да постави своето удостоверение за регистрация на видно място в офиса си. Такава проверка трябва задължително да извършим, за да се уверим, че договаряме с реален и оторизиран да извършва такава дейност съконтрагент. Тук е мястото да споменем, че за съжаление немалко хора при уговарянето на своите почивки около Нова година, „изгоряха” с изпратено капаро за нощувки, тъй като са пращали пари на доверие само след телефонни разговори с мними собственици на къщи за гости и хотели, които впоследствие изчезвали безследно. И в момента в интернет се предлагат почивки на килограм при много изгодни условия, срещу дадени само телефонни номера за контакт, ето защо трябва да бъдем много бдителни, за да не станем жертва на измама. За да се избегнат такива проблеми е по-добре да платите в офиса на съответния туроператор и да изискате документ за направеното плащане.

Въпреки че тази практика все още не е много разпространена у нас, следва да имаме предвид, че в случай, че резервираме по интернет почивката си, е добре да плащаме само с кредитни карти, за да можем да оспорим транзакцията впоследствие, ако услугата не е предоставена.

Предварителна информация за пътуването

Друг много важен аспект във връзка с организирането на вашата почивка следва да бъде получената в писмен вид или по друг подходящ начин информация от туроператора преди самото сключване на договора, касаеща спецификата за съответната страна. Това е информация за паспортния и визовия режим в съответната страна, до която ще се пътува, данни за медицинските изисквания, като например нуждата от поставяне на ваксини и др.

Договор за организирано пътуване

Сключването на договор за организирано пътуване е вашето доказателство за ползваните туристически услуги, а неизпълнението, или неточното, респективно непълно изпълнение на този договор могат да се превърнат на по-късен етап в доказателство за предявяване на съдебен иск срещу организатора на пътуването във връзка с обезщетяването на претърпените от вас щети. С този договор туристическата агенция е длъжна да ви предостави точна и неподвеждаща информация относно разходите, начини за плащане, разписания за пътуване, дестинацията, категория и вид на мястото за настаняване, включени хранения, допълнителни екскурзии и т.н. Тя е обвързана с предоставената в писмен вид информация.

След като почивката ви вече е резервирана, туристическата агенция не може да прави значителни промени в договора - например промяна на хотела или на датите на пътуване, освен ако не се съгласите писмено. В противен случай, имате право на пълно възстановяване на заплатената сума в рамките на 7 дни. Ако приемете оферта с по-ниска категория хотел, имате право на възстановяване на разликата в цената. Ако ви се предлага равностойна или по-добра замяна на почивката, имате право да приемете, без да доплащате.

Тъй като договорите за организирано пътуване най-често са типови и не отчитат индивидуалните потребности на всеки турист, по-добре договаряйте в писмен вид всички ваши индивидуални изисквания, за да си подсигурите тяхното навременно и точно изпълнение. Такива клаузи могат да бъдат осигуряването на стая за човек с намалена подвижност, допълнително легло за малко дете и др.

Важно е да запомните, че при пакетна почивка цената й не може да бъде увеличавана 20 дни преди началната дата на пътуването, с изключение на промяна на транспортните разходи, като например увеличение на цената на авиационно гориво, дизела, летищните и пристанищните такси. Ако не можете да пътувате, в договора трябва ясно да се посочва до кога е възможно да прехвърлите туристическия пакет на друго лице, без да се налага да доплащате.

Организаторът на пътуването е длъжен да сключи застраховка, покриваща медицинските разходи при болест и злополука на туриста при пътувания извън страната. Той е длъжен да ви информира за наличието на застраховка, покриваща риска от фалит.

Разминаване в категорията на хотелите

Друг капан, който най-често дебне летовниците у нас и в чужбина е несъответствието в категоризацията на хотела. Често пъти се случва обектът да се рекламира и оферира от агенцията като хотел, а той всъщност да е мотел, или договорът да е за хотел с четири звезди, а на място да се окаже, че той има само две звезди. Това подвеждане може да се дължи както на умишлено подвеждане от страна на агенцията с цел пестене на разходи, така и на обективния факт, че системата за категоризация в различните страни от Европа, а и в рамките на ЕС, е различна. Категоризацията на хотелите от 1 до 5 звезди не означава непременно едно и също нещо във всяка европейска страна, съответно и екстрите, които предлагат хотелите с еднакъв брой звезди в различните страни, не са еднакви. В тази връзка трябва да се отбележи, че е нужно да се работи за хармонизацията на законодателството на страните членки на ЕС относно уеднаквяването на правилата за даване на определена категория на даден хотел. Така се създават предпоставки почивката да бъде по-сигурна и по-предвидима, а туристите да имат предварителна нагласа и познания какво да очакват от мястото за настаняване, когато ще пътуват до съответната държава. Държави като Чехия, Австрия, Германия, Унгария, Холандия, Швеция и Швейцария вече направиха стъпки в тази посока и въведоха общи критерии за категоризацията на хотелите. От януари 2010 г. системата вече работи в Австрия, Германия, Швеция и Чехия, а от миналата година - в Холандия и Швейцария.

Рискът условията в самия хотел да не отговарят на предварително оферираните води често пъти и до това, че условията в самата стая, където е настанен туристът, са в разрез с предварително подадената информация. Така например една стая може да е предложена с климатик или вана, а такива да липсват, или пък решаващо значение за избора на офертата да е изиграла стая с изглед към морето, а на място да се окаже, че такъв няма.

Проблемите с храненията, когато те са включени в пакетната почивка, също не са редки. Некачествена храна, необявен грамаж на порциите, липса на ценова листа или лошо обслужване са само част от проблемите в тази насока.

Доказателствата

Всички посочени по-горе проблеми, без изброяването да е изчерпателно, пораждат правото ви на компенсация, за което трябва да се обърнете към организатора на пътуването ви. За по-добра и ефективна защита на тезата си трябва да се стремите да набавите колкото се може повече доказателства, като например фактури, касови бележки, рекламни брошури или каталози с офертата, снимки от сайта на туроператора, снимки от хотела или стаята, в която сте били настанени. При наличието на такива проблеми най-удачният вариант е да се обърнете към организатора или негов местен представител по време на пътуването, за предпочитане в писмен вид, с искане да получите подходяща алтернатива или компенсация. В случай, че това не стане, изчакайте края на почивката си и когато се върнете у дома, подайте жалба към компетентните институции, като приложи посочените по-горе доказателства.

Блокиране на кредитни карти

Често нарушение на правата на туристите, извършвано най-вече в чужбина, е неправомерното блокиране на парични средства в кредитните им карти. Както е известно, хотелите включват в общите си условия клауза, в която си запазват правото да блокират определена сума от кредитната карта на потребителя като залог, че той няма да причини щети в стаята или да направи безплатна консумация от минибара в стаята, в която е настанен. Проблемът обаче идва от това, че понякога тези средства не се освобождават веднага при напускането на хотела от туриста, а стоят незаконно блокирани с месеци след това, а потребителят не може да разполага с тях. Затова е добре да прочетете внимателно общите условия на съответния хотел, за да знаете за какъв период е позволено да бъдат държани тези средства и при надхвърлянето му, да подадете съответната жалба.

Отказ и липса на резервация

Проблеми могат да възникнат и при отказ от резервация в хотел, когато потребителят твърди, че е отменил навреме резервацията си в хотел, а администрацията на мястото за настаняване оспорва този факт. В тази връзка трябва внимателно да се прочетат общите условия на договора за организирано пътуване или на съответния хотел, ако пътувате индивидуално, както и да пазите писмената кореспонденция, с която сте направили отказ от резервацията.

Има случаи, в които платената чрез посредник цена за настаняване в хотел не е преведена на мястото за настаняване, и при пристигането на туриста в съответния обект се оказва, че резервация всъщност липсва, за което той плаща двойно. В такива случаи е добре да изисквате предварително писмено удостоверение за надлежно направена резервация и да пазите касовите бележки и фактурите от хотела, за да може да претендирате неправомерно платените пари впоследствие.

Нелоялна практика от страна на хотелите при опит за резервация на индивидуален турист се явява също така и фактът, че често пъти се обявява твърде висока цена за нощувка, за да се откаже потребителят и да останат места за настаняване на групи от туристи.

Отмяна на полет

Следва да се има предвид и друго обстоятелство, което може да усложни почивката на българския турист. При наличие на пакетна почивка има случаи, в които пътуването се извършва със самолет, а полетът е отменен. Това от своя страна може да доведе до невъзможност резервацията за хотелско настаняване да бъде отменена. В такива случаи трябва да поискате от съответната авиокомпания обезщетение за отменен полет по реда на Регламент 261/2004 за полетите, или да изискате от туристическата агенция да стори това. В подобни случаи агенцията е задължена да намери друг подходящ полет за придвижване до съответната дестинация, и ако не го направи, можете да поискате парите си обратно.

В заключение трябва да кажем, че законът защитава само информирания турист, т.е. този, който чете внимателно договорите, преди да ги подписва, спазва фиксираните в тях условия и срокове и притежава необходимия набор от доказателства, с които може да докаже своите твърдения.