Венцислав Петков

Българинът все още не е убеден в достатъчна степен за необходимостта да застрахова имуществото си. Причините за ниската ни застрахователна култура може би са залегнали някъде дълбоко в нашата народопсихология. Все още у нас битува мисленето, че държавата е длъжна да помогне в случай на природни бедствия и катаклизми, засегнали частни имоти, и очакванията и отговорността се стоварват с пълна сила именно върху нея. Сключването на договор за застраховка е равнозначно на полагането на необходимата грижа на добър стопанин спрямо собственото ни имущество. Напоследък, обаче, се случва така, че дори собствениците на жилища и автомобили, които са ги застраховали, остават недоволни от размера на получените обезщетения в случай на щети.

В настоящата статия ще се спрем на по-значимите капани, които дебнат потребителите, които сключват договори за застраховки на недвижими имоти, както и полици автокаско. Те стават очевидни, когато е налице щета, за която трябва да бъде платено обезщетение на застрахования.

Подзастраховане

За съжаление, при застраховка на техните жилища потребителите често пъти се водят от ниската цена на полицата, за да спестят пари. Така например, ако пазарната стойност на едно жилище е 70 000 лв., то те сключват договор за застраховка на 50 000 лв. По този начин реално се стига до подзастраховане на стойност 20% на недвижимия имот, което пък се отразява на размера на обезщетението при настъпило застрахователно събитие. В дадения пример за подзастраховане, ако стойността на ремонта на жилището вследствие на настъпило наводнение е реално 5000 лв., то застрахователят ще ви изплати само 3000 лв., поради наличието на подзастраховане.

Надзастраховането, т.е. размерът на застрахователната сума да бъде над действителната, също не гарантира, че при настъпване на щета на недвижимия имот ще се получи адекватно обезщетение, тъй като експерти оценяват впоследствие стойността на щетите.

Излючване на клаузи

Един от следващите подводни камъни в застраховките е изключването на клаузи, при които се заплаща обезщетение. В този смисъл много специфична се явява клаузата “земетресение”. Редица застрахователи изобщо са я изключили от списъка с покритите рискове в базисния си пакет, а друга част от тях изискват доплащане към основната сума за това събитие, което често пъти увеличава стойността на полицата, правейки я дори в двоен размер.

Самоучастие

Друг момент, който оставя чувството на неприятна изненада у застрахованите, е наличието на самоучастие . Това на практика значи, че с подписа си върху застраховката те се съгласяват да участват доброволно в отстраняването на щетите до определен размер. Най-често това самоучастие се уговаря като процент от общата застрахователна сума и е в размер на 2%. Това означава, че ако върху недвижимият имот, застрахован на стойност 100000 лв. възникне повреда в размер до 2000 лв., то тя няма да бъде платена от застрахователя, а остава за ваша сметка. Клаузата “земетресение” най-често се уговаря със самоучастие, но е възможно в договора това да бъде фиксирано и за други разпоредби.

Общи части

Проблемът с общите части на сградите също не е за пропускане. Ако живеете в блок и сте си направили индивидуална застраховка на апартамента, то повреда на покрива на цялата сграда вследствие на ураган или друго природно бедствие, например, не се покрива от тази застраховка. В такъв случай, дори и да подадете заявление за обезщетение пред застраховател, ще получите отказ за изплащане на обезщетение. Щетата ще трябва да се покрие от собствениците на апартаменти съразмерно с притежаваните от тях идеални части в етажната собственост. В този случай трябва всички собственици на апартаменти да си направят застраховки, след като преди това вземат решение на общо събрание дали да прибегнат до тази мярка. Така цялата сграда ще бъде застрахована и повредите в общите части, вследствие на застрахователно събитие, ще се покрият от компанията. Ако се стигне до такова решение, трябва да се знае, че в подобни случаи застрахователите са склонни да направят добра отстъпка (от 10% до 20%) за полицата на цялата сграда.

Съвети

Базовият пакет рискове в договора обикновено включва рисковете пожар, късо съединение, наводнение, счупване на прозорци и др. Както стана дума по-горе, за клаузата земетресение по-често се доплаща, но с оглед честите природните катаклизми от такъв характер напоследък, включването на такава разпоредба си заслужава допълнително платените средства. Добре е към основните рискове да бъде включена и отговорността ви към трети лица (в повечето случаи е в основния пакет рискове, но следва да се провери дали е налице), защото в противен случай, ако по ваша вина бъде наводнено или опожарено жилище на съсед, застраховката няма да го покрие и ще се наложи да вадите парите от собствения си джоб.

За да се избегнат подобни главоболия при изплащането на обезщетение, трябва да се четат много добре общите условия на договора. Добър вариант да поискате индивидуално включване на клаузи с оглед вашите потребности, при наличие на такава възможност.

Най-добрата стратегия при сключването на застраховка би била, ако самият потребител приоритизира рисковете, които биха били относими в най-голяма степен към собствения му имот, т.е. да прецени в крайна сметка кое е най-опасно за него. Например, ако районът, в който се намира имота има опасен язовир и той е заплашен от наводнение, да се акцентира върху точно такъв тип полица, а ако живее в блок, в който твърде често стават кражби, да застрахова и движимото си имущество в апартамента. По този начин няма да му се налага да плаща скъпа застраховка с включени излишни рискове, а и няма да се притеснява, че ако плати за базов пакет, някоя от основните опасности за имота му ще бъде пропусната.

Автокаско

Не по-малко капани за потребителите крие и сключването на застраховките автокаско. Както и при имущественото застраховане, така и тук може да бъде записано, че застрахователят не плаща щети на малка стойност под формата на самоучастие. Най-големият проблем при този тип полици е отказът или изплащането на обезщетение в намален размер от страна на компанията. Ако има разминаване в застрахователната сума и действителната стойност на автомобила, е сигурно, че ще е налице и проблем с размера на обезщетението, както се посочи по-горе за имуществените застраховки. В тази хипотеза това се случва при надзастраховане на автомобила, т.е. когато застрахователната сума е над действителната стойност. Регистрирани са случаи, при които при тотална щета на колата при катастрофа, компанията плаща 70% от стойността й и си спестява останалите 30%. Разликата идва от това, че при сключване на застраховката, потребителят сам посочва стойността на возилото, а при наличие на тотална щета фирмата заявява, че то е на по-ниска стойност. Така едностранно компанията плаща по-ниска стойност и възстановява част от премията, в нарушение на Кодекса за застраховането, където се казва, че “ако не е уговорено друго, стойността, по която се оценява автомобилът, е действителната му стойност”. При всички случаи застрахованият трябва да е наясно по каква методика се определя действителната стойност на колата при ликвидация на щетите още преди подписването на договора.

Неточности в заявлението

Когато попълва заявлението за застраховка, потребителят описва цвета на возилото, броя на ключовете, с които разполага, както и всички други характерни особености на автомобила, които интересуват застрахователя. Ако клиентът е променил вида на своето превозно средство, например пребоядисал го е, сложил му е газова уредба, и не е уведомил за това писмено за това застрахователя, при наличие на застрахователно събитие може да му бъде отказано обезщетение, респективно да получи такова в намален размер. Трябва да се внимава и какво точно вписвате в заявлението за застраховка, тъй като пропускът на обстоятелства и погрешното им фиксиране в документа отново може да ви костват проблеми с ликвидацията на щетите. Например, ако сте написали погрешка, че разполагате с два броя ключове, а в действителност имате само един, а автомобилът ви е откраднат, то застрахователят почти сигурно ще се възползва от правото си на отказ от обезщетение, или намалено такова.

Една сравнително рядко срещана, но възможна на практика хипотеза е застрахователят да поиска обявяване на кражба или грабеж като застрахователно събитие още на същия ден, при положение, че по закон този срок не може да бъде по-кратък от 24 часа. Освен това, някои застрахователи пускат в действие нелоялна практика, като обявяват телефони за известяване за настъпило такова събитие, при наличие на изрична клауза в договора за писмено уведомяване в офиса на компанията. Така че, съобщавайки по телефон, без да отидете в най-близкия офис на застрахователя, смятайки, че сте направили всичко необходимо, всъщност се оказва, че на практика нарушавате договора и могат да ви откажат обезщетение!

Огледите

При оглед на колата, често пъти експертната група, изпратена на местопроизшествието, се случва да пропусне да впише в протокола за оглед всички настъпили повреди на автомобила и те да останат необезщетени. В такива случаи е добре да организирате присъствието на квалифициран технически специалист, заедно с вас на мястото, на което е колата, за да можете да оспорите компетентно и своевременно протокола от огледа. Ако не го направите на място, трябва да пишете жалба до застрахователя за извършването на повторен оглед, която може и да не бъде уважена. В последния случай пред вас остава вариантът само да заведете съдебен иск срещу компанията, като оспорите размера на обезщетението.

Щети на паркинг

Друг тънък момент е с т.нар. щети на паркинг. Тук в много от договорите е фиксирана определена сума като лимит, и ако щетата на паркинг е над тази стойност, тя не се покрива от компанията. Освен това, повечето от застрахователите плащат само до три броя щети без протокол от КАТ. Ако направите грешката да обявите четири броя наведнъж, най-вероятно ще ви откажат да ги покрият всички щети. Същото важи и ако надвишите лимита на допустимите щети без протокол от КАТ, когато ги завеждате на няколко пъти.

Трябва да сте наясно също така, че застрахователите масово не плащат увредени или откраднати допълнителни елементи по колата, някои от които струват скъпо – джанти, тасове, огледала и др., така че не очаквайте от тях да покрият стойността им.

Забавяне на плащанията

Един от най-честите проблеми се явява и забавянето в изплащането на обезщетението. При фиксиран в договорите срок за трансфер на сумата по банков път, най-често в размер на 14 дни, плащането понякога се бави с два, а понякога и с три месеца. Когато позвъните на компанията, обикновено дежурно ви се отговаря, че “документите са в процес на обработка”.

Изводите

С оглед горепосочените обстоятелства се налага мнението, че застраховките, особено на недвижимите имоти, са важна част от полагането на необходимата грижа за тях. Посочените подводни камъни в клаузите на договорите и практиката на компаниите не трябва да ни отблъскват от сключването на такива договори, а да ни направят по-бдителни и по-разумни. Защото е известно, че в повечето случаи въобще не четем общите условия на договорите, които подписваме. Правим го машинално, а клаузите научаваме, когато се появи проблем, но тогава вече може да бъде късно. Това мислене трябва да се промени. Тогава ще можеми по-ефективно да използваме съществуващите механизми за защита на правата ни. В крайна сметка законът защитава бдящия, а не спящия потребител.