Венцислав Петков

 

ЕС непрекъснато полага усилия за нормализиране цените на роуминга в рамките на общността, но мобилните оператори невинаги се съобразяват с правата на потребителите при ползването на този тип услуги. Желанието на еврокомисаря по информационните технологии Нели Крус за край на роуминга в ЕС от следващата година се прие като добър знак от потребителите за повишаване нивото на защита на техните права в тази сфера. Единният пазар на общността изисква и осигуряване на равен достъп до услуги на всички техни ползватели. Това е повод да се разгледат и правата на потребителите, които те имат понастоящем в тази сфера, както и да се дадат съвети за минимализиране на разходите при ползване на услуги в условията на роуминг в рамките на общността.

По същество роумингът представлява телекомуникационна услуга, предоставяща възможност на абонат на мобилен оператор в една държава да ползва всички достъпни от него услуги на друга територия, която се обслужва от мобилен оператор в друга държава. Когато разговаряме, докато се намираме в друга държава-членка на ЕС, трябва да знаем няколко основни неща. Така ще си спестим плащането на по-скъпа цена за разговори. Правата ни при ползване на услуги в роуминг се съдържат в Регламент (ЕО) № 717/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2007 година относно роуминга в обществени мобилни телефонни мрежи в рамките на Общността и за изменение на Директива 2002/21/ЕО, както и в други законодателни актове, действащи на територията на ЕС.

Идеята за отпадане

Идеята за отпадане на роуминга е добра за потребителите, тъй като ще се разширят възможностите за избор на мобилен оператор и българинът ще може да избира доставчик на услуги от целия ЕС, смятат експерти в областта на телекомуникациите. Същевременно фирмите ще се конкурират еднакво за клиенти в цяла Европа, а както е известно, голямата конкуренция ще повиши качеството на услугите. От друга страна, браншът на телекомите като цяло е против мярката. Има заведени дела в съда в Люксембург от доставчици на мобилни услуги срещу поетапното намаление на цените на роуминг услугите в ЕС. Съдът, обаче, е счел, че защитата на правата на потребителите е по-висше благо от защитата на бизнес интересите и е оставил в сила намалението на цените. Експертите са на мнение, че ако роумингът се премахне изцяло, то тази мярка наистина ще доведе до спад на част от приходите на компаниите, но от друга страна те ще могат да компенсират това с по-големия брой разговори, които ще се водят от потребителите.

Пределни цени на услуги

 

На първо място, когато говорим в условията на роуминг трябва да знаем, че има максимален праг на цените на разговори, съобщения и мобилен интернет, който ще влезе в сила от 01.07.2013 г. и ще включва, както следва: 24 евроцента на минута за изходящ разговор, 11 евроцента на минута за входящ разговор, 8 евроцента за изходящи есемеси. Входящите есемеси задължително са безплатни. До 1 юли тази година цените са 35 евроцента за входящ разговор, 11 евроцента за входящи повиквания и 11 евроцента за изходящи есемеси. Всички посочени цени са без ДДС. Операторът няма право да ни таксува над тези максимални цени при ползване на услуги в рамките на общността. Тук следва да се уточни, че мобилният оператор е длъжен да ни таксува на секунда след първите 30 секунди за изходящите обаждания и още от първата секунда за входящите обаждания. Мобилният оператор е задължен да ни изпраща съобщения за негова сметка за цените на входящи и изходящи разговори и ползване на интернет.

Що се касае до сърфирането по интернет за гледане на новини, филми и игри е полезно да се знае, че максималната цена, с която могат да ни таксуват, е 0,45 евро на мегабайт. Догодина тези цени, като част от мерките на Европейската комисия за поетапното им намаляване, трябва да станат съответно 14 евроцента за изходящи повиквания, 20 евроцента за мегабайт свалени данни, 6 евроцента за изходящи есемес съобщения. Т.нар.евротарифа е валидна за страните от ЕС, независимо от коя държава се обаждате. Правилата са валидни и за Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, в които регламентът също се прилага. Евротарифата, обаче, не се прилага за държавите извън ЕС, поради което разговорите и другите услуги на мобилните оператори от тези държави остават скъпи. Там регулацията на цените за роуминг зависи изцяло от законодателството на съответната държава. Така например, за Македония, Турция и Сърбия цените започват от 2,99 лв. и достигат чак до 6,99 лв. на минута за изходящо обаждане в зависимост от това кой мобилен оператор в съответната държава сме избрали. С оглед на тази висока цена, при по-продължителен престой в страни извън ЕС, по-добър вариант може да се окаже този, в който си купуваме предплатена карта за разговори от мобилен оператор в съответната държава.

Много важно е да знаем, че съществува и лимит за таксуване за трафик на данни в рамките на 50 евро, който важи по подразбиране, освен ако изрично не сме посочили друга сума. Тази мярка е въведена с цел предпазване от шокови за потребителите сметки за мобилни услуги.

Съвети при роуминг

Преди да тръгнем на път, трябва да активираме услугата роуминг, което може да стане във всеки магазин на нашия доставчик. Т.е. необходимо е волеизявление от наша страна пред мобилния ни оператор, че желаем да ползваме тази услуга. Ако не го направим, екранът на телефона ни ще показва съобщение, че няма мрежа.

Ако пътувате в Европа, а мобилният ни телефон е с вграден GPS, той може да е настроен така, че автоматично да сваля от интернет карти на градовете, през които минавате, без да имате ни най-малка представа за това. В тази връзка е добре още преди да тръгнем на път да се уверим, че навигационната програма на мобилния ни телефон не се нуждае от връзка с интернет и GPS функцията, работеща с помощта на интернет, е изключена.

Изложеното за навигационната система в пълна степен важи и за функцията за мобилен интернет на вашия телефон. Почти всички смартфони непрекъснато са в интернет и обновяват софтуера си, теглят данни и др. Така че ако функцията ни за мобилен интернет не е изключена, докато пътуваме извън страната, рискуваме да платим солени сметки.

Много важно правило е, когато се движим в гранична зона на страната с държава извън ЕС, да превключим телефона си от автоматични на ръчни настройки за избор на мрежа. В някои райони сигналът на чуждите мобилни оператори е по-силен и ако ползваме автоматична настройка на телефона си, може да се окаже, че провеждаме разговор в роуминг, без всъщност да сме излизали от страната. Затова е важно да следим дали ще получим съобщение на чужд език, че сме преминали към друг оператор. Ако това стане, от момента на получаването му разговорите ни ще се таксуват в роуминг.

Горещо се препоръчва преди да тръгнем на път, да проверим в сайта на нашия доставчик на услуги с кой мобилен оператор в страната, до която пътуваме, той поддържа партньорски отношения. Разговорите в т.нар. препоръчителни мрежи са чувствително по-евтини от тези, с които нашият оператор не поддържа бизнес отношения. Още повече, че в страната ни на пребиваване телефонът ни автоматично се включва към мрежата, чийто сигнал е най-силен. Затова веднага, щом пристигнем, трябва да превключим на съответната партньорска мрежа от менюто за ръчни настройки за избор на мрежа на мобилния телефон.

Изводи

Независимо дали идеята за отпадане на роуминга ще се осъществи в близко време, потребителите трябва да са наясно с правата си в тази област, за да могат да правят информиран избор, когато ползват услуги на мобилен оператор в други държави-членки на ЕС. Очевидно е, че ползите от премахването на роуминга са повече от недостатъците на тази мярка, но предстои да видим дали Европейската комисия ще прояви достатъчно воля и решителност и ще устои на натиска на някои мобилни оператори тази мярка да не се въвежда.

Потребителите трябва да се чувстват сигурни при ползването на този тип услуги, защото те са достатъчно добре защитени законодателно на общностно ниво. Ако те забележат някакви нарушения на правата им при ползване на роуминг, могат да подадат сигнал до компетентния национален регулаторен орган, където се намира седалището на съответния мобилен оператор. В България това е Комисия за регулиране на съобщенията. Друг вариант пред тях остава да потърсят съвет или консултация от неправителствена организация, чиято сфера на дейност е защита правата на потребителите.