Венцислав Петков

 

Идеята за задължителното военно обучение в средните училища нажежи не само политическите страсти, но предизвика и крайни реакции сред тийнейджърите и техните родители. Един срещу друг застанаха привържениците на формирането на ред и дисциплина у подрастващото поколение срещу хората, които смятат, че епохата на Студената война и нуждата от знания за това как се държи автомат “Калашников” са безвъзвратно отминали. Настоящата статия има за цел да разгледа аргументите на едната и другата страна, предлагайки на читателите сами да преценят както градивните характеристики на тези идеи, така и негативните им оттенъци.

Прочети още...

Венцислав Петков

 

Събитията, които се случиха у нас в последно време, поставиха на дневен ред въпроса за промяна на Конституцията. Социалните проблеми, както и неуредиците в здравеопазването и образованието предизвикаха за първи път толкова бурен дебат в обществото, гарниран с улични протести, който бе насочен и към ремонта на действащия ни върховен закон. Най-често чуваната фраза в последно време – промяна на системата, се превърна в синоним на промени в действащата Конституция.

Ниският социален статус на големи обществени групи у нас генерира недоверие на гражданите към институциите и в тази връзка се заговори за промяна в структурата и функциите на президента, парламента, местната власт и други институции – символи на държавна власт.

Прочети още...

Венцислав Петков

Обективният поглед върху действащия НК сочи, че някои от престъпленията, визирани в него, все още носят белезите на отминали времена в историческото развитие на страната. Други, макар и създадени в по-ново време състави на престъпления, не можаха да напипат пулса на практиката и разследващите органи твърде рядко образуват предварителни производства по тях поради трудности за доказване, твърде ниска или напълно отпаднала степен на обществена опасност, която не оправдава използването на наказателна репресия, невъзможност да се постигнат целите на наказанието и др.

Прочети още...

Генади Петров

 

Качеството е ефиктивността на контролната и административнонаказателната дейност на територията на всяка община е гаранция за превръщането на съответния град или село в сигурно и уютно място за живеене. Административнонаказателната дейност на контролните органи на местно ниво нараства заради появата на нови по характер и многобройни по численост нарушения на обществения ред с административен характер. В същото време общинските администрации по места се сблъскват с проблеми като укриване на нарушителите, невъзможност за установяване на самоличността им и др.

Прочети още...

Венцислав Петков

 

Остаряването на градовете и непрекъснато нарастващата урбанизация доведоха до излизането на преден план на един нов проблем – реконструкцията на морално и материално остарелите сгради. Законът, който се готви да въведе задължителното саниране на панелните блокове раздели обществото на два лагера, които се надпреварват да сочат аргументи за и против тази мярка. В същото време архитекти и специалисти по безопасност на сградите също се надпреварват да дават становища по темата. В такива жилища живеят над 2 милиона българи и проблемът наистина е с големи обществени измерения.

Прочети още...