Изразяваме тревога, че съсловна организация на магистрати застава в защита на твърденията на висш магистрат за упражняван натиск от политици и манипулативни за кадровите му намерения действия на прокуратурата, поднесени пред широката общественост само като удобни изводи, без конкретизиране на проверяеми аргументиращи факти.

Към прокуратурата отново беше насочено общественото внимание с упреци за некоректност в работата й и цел манипулативно въздействие върху кадрови проблеми. 

Ние отговорно и категорично заявяваме, че тази Институцияработи по ясни за всички правила. Длъжна е да  реагира винаги, когато е сезирана.Действията и решенията и са обвързани със срокове.Работата и е подлагана на непрекъснат процесуален контрол. Участниците в делата, които имат възражения, разполагат със законово уредени възможности да ги изразят и да поискат защита на засегнати техни права.

Ако някой използваконюнктурно ангажираността на Прокуратуратада изпълни отговорно вменените и от закона задължения,като подбира момент, лица и конкретни факти да я сезира,тя не следва да носи отговорност за законосъобразно извършените в резултат на това действия. Ако такова мнение се тиражира, прокуратурата няма законови основания, позовавайки се на конюнктурата, да спре или да отложи да свърши това, което налага професионалният и дълг.

Ангажирането на обществено мнение чрез медиите и нагнетяването на обществено напрежение приемаме като опит да се повлияе на принципността в работата на прокурори и взетите от тях решения. Противопоставяме се на такъв и подобни подходи и отстояваме позиция, че те не могат да дадат и не дават преследвания чрез тях резултат.