ДО:

ЧЛЕНОВЕТЕ НА

ПРОКУРОРСКА  КОЛЕГИЯ

НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 

 

Уважаеми дами и господа, членове на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет,

 

Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България със загриженост следи реакцията на сайта „ПИК” по повод публично разгласения случай с г-н Недялко Йорданов.

Хронологията на събитията е следната:

На 15.11.2019 г. в сайта „ПИК” е поместена публикация от личния профил  на г-н  Недялко  Йорданов  във „Фейсбук”. В тази публикация г-н Йорданов споделя, че е привлечен в качеството на обвиняем във връзка с разследване на пътнотранспортно произшествие в което той е участвал. Посочил е, че произшествието било настъпило в гр. Бургас,  в следствие от което била причинена средна телесна повреда на пешеходец. Г-н Йорданов изразил своето недоумение по повод решението на наблюдаващия прокурор от Районна прокуратура– Бургас да утвърди обвинението срещу него, въпреки изричното изявление на пострадалото лице воденото досъдебно производство по случая да бъде прекратено. В публикацията съвсем ясно и недвусмислено е заявено, че решенията на наблюдаващия прокурор „са продиктувани от горе”. Според автора намесата във вътрешното убеждение на наблюдаващия прокурор е реакция на прокуратурата срещу публично изразената от  г-н Недялко Йорданов подкрепа в полза на сина му Асен Йорданов – собственик на сайт „Биволъ”.  

Прочети още...

Във връзка с проведената процедурата за избор на главен прокурор на Република България Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България изказва своята загриженост и категорично възразява срещу продължаващите опити за нагнетяване на напрежение в обществото и уронване престижа на прокуратурата, чрез подновяванетона недостойната компроматна кампания срещу избрания кандидат г-н Иван Стоименов Гешев.  

Белег на правовата държава са стриктното спазване на Конституцията и законите, при зачитанена правомощията на всяка една власт, провеждане на професионални дебати и демонстриране на толерантност към мнението на останалите.  Това на което отново станахме свидетели през последните дни, а именно недопустим уличен натиск срещу членовете на Висшия съдебен съвет, използването на безкрайни процедурни хватки и обструкции, сочи на идейно безсилие и липса на разумни юридически аргументи. Такова  поведение има една единствена цел - избягването на реалния дебат относно законовите и професионалните критерии, приложими в процедурата за избор на главен прокурор на Република България, които критерииса мотивирали двадесет от членовете на Пленума на ВСС да дадат своята подкрепа в полза на г-н Иван Стоименов Гешев.

Прочети още...

Публикуваме  писмо на Асоциацията на прокурорите в България и Камарата на следователите в България, адресирано до г-н Франс Тимерманс – първи заместник – председател на Европейската комисия, г-жа Вела Йоурова – Комисар по правосъдието, потребителите и равнопоставеност между половете. 

Прочети още...

Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България, като участник в проведените от  Президента на Република България обсъждания на критериите и очакванията към кандидатите за нов главен прокурор, проследи с повишено внимание кампанията против кандидатурата на единствения номиниран за длъжността – г-н Иван Гешев. Със загриженост констатирахме, че тази кампания пряко беше насочена към накърняване на доброто име на  г-н Гешев и по този начин излезе извън рамките на конституционно признатото право на свободно изразяване на мнение. Възразяваме срещу опитите на някои среди да изместят дебата за качествата на кандидата за главен прокурор на Република България от професионалните и законови критерии в посока на недостойна компроматна кампания, политическо опошляване и инспириран уличен натиск.

Прочети още...

ДО :  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ       НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЧРЕЗ : ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ДО: ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ПРАВНАТА КОМИСИЯ

КОПИЕ: ПРОКУРОСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 

Уважаема г-жо Караянчева,

Уважаема г-жо Александрова,

Уважаеми дами и господа народни представители,

        

На 04.10.2019 г. средствата за масова информация съобщиха за депозирани в деловодството на Парламента допълнителни предложения за промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗИДЗСВ),  чието обсъждане ще се състои при предстоящите дебати на второ четене на законопроекта.  

Прочети още...