Във връзка с публикуваното в медиите изявление на г-н Калин Калпакчиев – член на ВСС, според което процесуалното поведение на прокурорите, поискали отвода на съдия Димитрина Ангелова е неетично и морално укоримо, Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България намира за свой ангажимент публично да огласи позицията си.

Прочети още...

Управителният съвет на Асоциация на прокурорите в България изразява категоричното си становище, че в държава като нашата, устройството на която е изградено върху демократичните принципи и която гради демократично гражданско общество и съответстващи му институции, не следва да се разрешават и допускат улични протести за упражняване на натиск върху магистрати

Прочети още...

31 Януари 2013

Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България поздравява новите заместници на Главния прокурор г-н Камен Михов, г-жа Ася Петрова, г-жа Пенка Богданова и г-н Борислав Сарафов.

Пожелаваме им да отстояват мъдри и принципни решения в полза на справедливостта и чрез високия си професионализъм, и реформаторски умения да спомогнат за по-ефективната работа на Прокуратурата на Република България.

Прочети още...

03 Януари 2013

Уважаеми колеги,

членове на Асоциацията на прокурорите в България,

Г-н Сотир Цацаров бе избран от ВСС за главен прокурор на Република България, като на 28.12.2012 г. указът на президента бе публикуван в Държавен вестник.

Българската прокуратура има нов главен прокурор.

От името на всички членове на Асоциацията нека да пожелаем на г-н Цацаров  успешно управление!

Прочети още...

19 Декември 2012

Уважаеми дами и господа, членове на Асоциацията,

По повод напрежението около допълнителните възнаграждения за 2012 г., получихме редица обаждания и настоявания, Управителният съвет на АПБ да изрази становище. Предмет на обсъждане станаха две изявления – едното на министър Дянков, а другото на г-н Бойко Найденов, И.Ф. Главен прокурор.

Преди няколко дни УС на Асоциацията остро реагира срещу употребените неподходящи  и провокативни изрази от страна на министъра на финансите, като изпратихме становище до ВСС. То е публикувано на сайта ни.

Прочети още...