01 Октомври 2012

В периода от 28.09.2012г. до 30.09.2012г. по инициатива на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Пловдив и член на УС на АПБ г-жа Гергана Мутафова, прокурори от Районна прокуратура гр. Пловдив посетиха колегите си в гр. Никопол и гр. Плевен, както и затвора гр. Белене.

В първия ден от посещението прокурорите от РП Пловдив бяха любезно посрещнати от г-н Христо Киновски – административен ръководител на РП Никопол, също член на АПБ. Г-н Киновски и председателят на Районен съд гр. Никопол – г-н Тодор Тихолов показаха ремонтираната и обновена сграда на РС Никопол, в която се помещава и районната прокуратура и запознаха колегите си от гр. Пловдив с добрите практики и организацията на работа между съда и прокуратурата.

Г-н Киновски разказа любопитни факти от историята на гр. Никопол, който през определени исторически периоди и най-вече през Средновековието е един от военно-политическите стожери на българската държава. Прокурорите от РП Пловдив посетиха и паметника по случай освобождението на града от османска власт. В хода на Руско-турската война 1877-1878 г. Никопол, като граничен град с крепост и значителен турски военен гарнизон, с местоположението си в близост до Свищов, от където преминават Дунава основните сили на руската армия, добива особено значение. Затова завземането на Никополската крепост и освобождението на града на 16 юли 1877 г. – първата и единствена крепост, която Дунавската руска армия превзема с бой през цялата военна кампания, се оценява като значителен успех за руската армия.

Вечерта на първия ден от посещението си прокурорите от РП Пловдив бяха поканени на организирана вечеря с прокурори от РП Никопол, РП Червен бряг и РП Плевен и опитаха превъзходните рибни специалитети, с които дунавският град е известен.

На 29.09.2012г. г-н Киновски организира посещение на чешмата „Елия” в гр. Никопол – също паметник на културата. Чешмата “Елия” е изградена от римски саркофаг от І в. с изсечен надпис (надгробната елегия).

Прокурорите от РП Пловдив, придружени от г-н Киновски и административният ръководител на Окръжна прокуратура гр. Плевен – г-н Иво Радев, заместник-председател на АПБ посетиха и Затвора, гр. Белене, където се запознаха със създадената в затвора организация и структурни обекти, както и с историята на затвора.

В затвора гр. Белене изтърпяват наказание лишени от свобода - мъже от категория закрит тип от Добричка, Силистренска, Разградска и Русенска области. Капацитетът на затвора е 550 души, но за съжаление тази цифра е многократно превишена – по данни на началника на затвора към момента в затвора са настанени над 700 осъдени.

Независимо от пренаселеността, организацията в затвора Белене е на много високо ниво. Лишените от свобода са ангажирани в комунално-битова и обслужваща дейност. Голям процент от осъдените участват в образователни, спортни и културно-информационни дейности. Отскоро лишените от свобода издават и собствен вестник, в който публикуват стихове, есета и други литературни творби.

В затвора гр. Белене е сформирана група по художествена самодейност от лишените от свобода, които периодично изнасят музикално-поетични постановки. Провеждат се и религиозни мероприятия в изградения в затвора параклис, който прокурорите от РП Пловдив имаха възможността да посетят. Социалните дейности, които се реализират са съобразени с нуждите на осъдените и целят успешната им бъдеща ресоциализация. При постъпването в затвора, новоприетите лишените от свобода преминават през програма за адаптиране към условията на затвора, запознаване с правата и задълженията им, с възможностите за полагане на трудова дейност.

По време на изпълнението на наказанието се реализират редица дейности, насочени към подпомагане процеса на ресоциализация, а няколко месеца преди освобождаването им, осъдените имат възможността да се включат в програми, подпомагащи повишаването на уменията им за търсене на работа, включително и представяне на интервю пред работодател.

След посещението на затвора прокурорите от гр. Пловдив посетиха колегите си в гр. Плевен, където г-н Иво Радев ги покани на официална вечеря с прокурори от ОП и РП Плевен и РП Никопол в живописния природен парк „Кайлъка”. Г-н Христо Киновски поднесе приятна изненада на колегите си с меню от дивеч, който е отстрелял по време на ловния сезон, включително приготвените лично от него пъдпъдъци в патладжан с екзотични подправки.

На 30.09.2012г. окръжният прокурор на гр. Плевен г-н Иво Радев организира посещение на Панорамата „Плевенска епопея 1877 г.“. Паметникът „Плевенската епопея“ е музей, построен в чест на 100-годишнината от Освобождението на България от османска власт. Той е включен в Стоте национални туристически обекта. Изграден е в района на Скобелевия парк-музей, непосредствено до редута Кованлък, където по време на третата атака от Обсадата на Плевен се водят едни от най-тежките сражения.

На връщане към гр. Пловдив прокурорите посетиха исторически забележителности в гр. Ловеч и се запознаха с историята на града. Интерес предизвика обиколката на квартала Вароша - старата част на гр.Ловеч, в който прокурорите разгледаха сгради със съхранена самобитна народна архитектура от епохата на Възраждането, музеят „Васил Левски” и етнографската експозиция в Драсовата къща.

Районният прокурор на гр. Пловдив г-жа Гергана Мутафова, както и прокурорите, взели участие в организираното посещение изказват благодарност и признателност на г-н Иво Радев и г-н Христо Киновски за гостоприемството и отличната организация!