Печат 

Уважаеми колеги,

От 26 август стартира приемът в Магистърската програма на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”  - Право на ЕС.

За повече информация: www.eubg.eu